စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းအတြက္ ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ကို ေမလ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ တြင္ ျပဳလုပ္မည္

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

ႏွစ္ရွည္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျမင့္တင္ေရးစီမံကိန္း၏ က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကယားျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ကို လာမည့္ ေမလ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္သို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာေဖၚထုတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဖိုရမ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စက္မႈ၊ သတၱဳႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဆိုင္ရာက႑ စသည္တို႔ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသအတြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအဆင္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ နည္းပညာျမင့္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိပါက ဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္သင့္ေၾကာင္း ရင္​ႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင္​့ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္​ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းေတာက္ေအာင္က ေျပာသည္။

” ျမန္မာျပည္အႏွံ႔က ျပည္တြင္းပညာရွင္ေတြလည္း လာမယ္ ၿပီးရင္ ဒီေဒသအတြင္းမွာ ဘာလုပ္ကိုင္လို႔ရလဲဆိုတာ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႔ရတဲ့ဟာေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္။” ဟု ဦးထြန္းေတာက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဖိုရမ္က်င္းပျခင္း ပထမေန႔၌ အခမ္းအနား ပထမပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ျဖင္းအစီအစဥ္၊ ျပခန္းမ်ားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ အမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

အခမ္းအနား ဒုတိယပုိင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

တတိယ ပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ Business Matching (ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ Investor မ်ားမွ ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္၏ ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားသည္ See Visit အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Comments

comments