ညီလာခံတြင္ ကယန္းလူမ်ိဳးတစ္ခုတည္း ေခၚဆိုရန္ သေဘာတူခဲ့

မူအက္စတာ

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၃၁မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔အထိ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ကယားႏွစ္ျခင္း သာသနာနယ္ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၎ညီလာခံတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ မြန္စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း တက္ေရာက္လာၾကသည္။

ညီလာခံတြင္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုထဲတြင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခုတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမည္ကို မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ မွားယြင္းမႈမရွိေစရန္ ယခုညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ကယန္း၊ ကေယာ၊ ကယား၊ မိုႏူ မေနာ စသည္ျဖစ္ေပါ့ေနာ အဲ့ဒီတိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးကလည္း ကယားရဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြျဖစ္တယ္၊ သီးျခား တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလို႔ အစိုးရေတြက ဒီလိုပဲ သတ္မွတ္တယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုဒ္နံပါတ္ေတြကိုလည္း အဲ့လိုပဲ သတ္မွတ္တာျဖစ္တယ္။ အဓိကလူမ်ိဳးဆိုၿပီးေတာ့ ကယားေပါ့၊ ၿပီးမွ သူ႔မ်ိဳးႏြယ္စုခြဲဆိုၿပီးေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကယန္းမ်ိဳးႏြယ္စု ၄ခုျဖစ္တဲ့ ေဂခို၊ ကငန္ကို ယင္းေဘာ္လို႔ သူေဖာ္ျပတယ္၊ ကေခါင္းကို သူက ပေဒါင္လို႔ေခၚတယ္၊ လထာကို သူတို႔က ဇယိမ္းလို႔ေခၚတယ္ အဲ့လို ကယားရဲ႔မ်ိဳးႏြယ္စု ေလးခုပါဆိုၿပီးေတာ့မွ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွာလည္း အဲ့အတိုင္းေကာက္တယ္ ”ဟု ခြန္းအာသန္းက ေျပာသည္။

ကယန္းမ်ိဳးႏြယ္စု ေလးမ်ိဳးမွာ ကယန္းကငန္၊ ကယန္းကေခါင္း၊ ကယန္းလထာ၊ ကယန္းကဲေဒါ့ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ၎ေလးမ်ိဳးကို ကငန္ကို ယင္းေဘာ္၊ ကေခါင္းကို ပေဒါင္၊ လထာကို ဇယိမ္း၊ ကဲေဒါ့ကို ေဂခိုဟု ေခၚဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ ေခၚဆိုထားျခင္းသည္ ကယန္းလူမ်ိဳးတို႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို မ်ားစြာအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မ်ိဳးႏြယ္စု ၄ ခုတြင္ တူညီေသာဘာသာစကား၊ တူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တူညီေသာသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ တူညီေသာ ခံယူခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယခုလို ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္ကို မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွ တက္ေရာက္လာေသာ ကယန္းအမ်ိဳးသမီး ေဒၚလွလွဦးကလည္း ေျပာျပထားပါသည္။

“ေနာက္ပိုင္းက်ရင္လည္း ကြ်န္မတို႔ရဲ႔ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေတြ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ဖို႔၊ လူမ်ိဳးစု မခြဲျခားဖို႔ ကယန္းဆိုတဲ့ နာမည္ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔ အားလံုးခ်ီတက္ဖို႔ေပါ့ေနာအဲ့ဒါေလးကိုပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ မခြဲျခားဖို႔၊ ဘာလို႔လဲဆို ကြ်န္မတို႔ လူမ်ိဳးစုေတြ တအားမ်ားတယ္ေလး။ တစ္ခုကိုပဲခံယူဖို႔ အဲ့ဒါေလးတစ္ခုကို အႀကံေပးခ်င္တယ္” ဟု ၎ကေျပာခဲ့ပါသည္။

ကယန္းအမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွိေနၿပီးသား ကယန္းအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပိုၿပီးျမွင့္တင္ရန္၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေျခအေနကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကယန္းအမ်ိဳးသားမ်ား မည္သို႔ပါဝင္ၾကမည္ကို အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ခြန္းအာသန္းက ေျပာပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ကယန္းေဒသအသီးသီးမွ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လူဦးေရ ၈၀၀ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments