ဒီမုိကေရစီအစုိးရလမ္းစဥ္းနဲ႕ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္ၾကီးရဲ႕ ဗူးတူ ပုလင္းဆုိ႕

ခူးၾကဴ းဖဲေကး

ေခတ္ေပၚေတးတစ္ပုဒ္လုိ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတဲ့အရာၾကီးဟာလဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားဆီကေန ထြက္က်လာတာ ျမင္မေကာင္းၾကားမေကာင္းနုိင္ေအာင္ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတဲ့အနွစ္သာရကုိ အတြင္းက်က် နားလည္ရန္ ရွားပါးေနေသးတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ ခြင့္လြတ္ျခင္းမရွိၾကတဲ့ တရားေတြ၊မေက်ခ်မ္းမူေတြ၊ အတၱၾကီးသူေတြၾကား ၾကားညွပ္ခဲ့ရတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဆုိတာကလဲ အာဏာလား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္လား မကြဲၾကေသးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားျပည္နယ္တစ္ခုပါ။

ေဒသခံ စစ္ဘုရင္မ်ားရဲ႕ လြမ္းမုိးခြင့္အမ်ားဆုံး ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သလုိ လူအခြင့္အေရးဆုိတာကလဲ အိမ္မက္ထဲ ၊ ညအိပ္၀င္မူၾကားထဲ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ကညားေမာ္ နတ္သမီးေလးလုိ ျဖစ္ေနရတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ ဒီၾကားထဲ စစ္တပ္က စစ္ေရးေလ့က်င့္ကြင္းလို ျပဳလုပ္ခံထားရတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ အဲလို ျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ပါးစပ္က ထြက္လာတဲ့ သားေခ်ာေတးလုိ ျဖစ္ေနရတဲ့ လူထုဘ၀ရဲ႕ တုိးတက္မူ ေနာက္က် ေနဆဲျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ စစ္ေရးေလ့က်င့္ကြင္းဆုိၿပီး သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္လုိ အမည္ရတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။

စစ္ဒဏ္ေတြၾကား၊ ဗုိလ္က်မူေတြၾကား ဒုကၡေရာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ဟာ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ ဒဏ္သင့္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေရာက္ခဲ့သလဲဆုိရင္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရႏူိင္းယွဥ္ျပလုိ ရပါတယ္။ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မူ ဘယ္ေလာက္ေနာက္က်ခဲ့သလဲဆုိရင္ တႏွစ္ပတ္လုံးစား အခြန္းေငြ ေလးေထာင္ (အေမရိကန္ ေလးေဒၚလာ ) ေတာင္ မေပးနုိင္တ့ဲ့ ဆင္းရဲမူ ဒုကၡၾကီးလြန္တဲ့့ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ ဒါဟာ ဆင္းရဲမူ အညြန္းကိန္း ( Poverty Index ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အမဲေရာင္ျပည္နယ္လုိ အမ်ားက သတ္မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမူ မရွိတဲ့ စိန္ေခၚမူ ၾကီးလြန္လွတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ လူအခြင့္အေရးေတြဆုိတာကုိ တန္းေၾကးကပ္သတ္မွတ္ခံရဖုိ႕ထက္ ျခနင္းခံျပည္တစ္ခုေလးပါ။ နုိင္ငံတစ္ခုလံုးရဲ႕ ဆင္းရဲမူ ပ်မ္းမွ် ႏူန္းကုိ တြက္မယ္ဆုိရင္လဲ ခ်င္းျပည္နယ္ၿပီး ရင္ နုိင္ငံတစ္ခုလုံးမွာ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ေလးတစ္ခုသာသာပါ။ ဒီလုိ ဂုဏ္နာမည္ ေက်ာ္ေစာတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြ မေမ့ဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ အႏွစ္သာရက လူထု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းစဥ္းလုိ အမ်ားက သတ္မွတ္ထားတဲ့စနစ္တစ္ခုပါ။ လူထုက ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မလဲ ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ေမးခြန္းၾကီးမ်ားစြာ ရွိေပမဲ့ သိသားထင္ရွားတဲ့ အျမင္ကေတာ့ ဆႏၵမဲ ေပးျခင္းကေန ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ လမ္းစဥ္းတစ္ခုပါပဲ။

လူထုက ေရာ့…….. ယူသြားပါ ဒါ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ကုိယ့္စားျပဳမူမဲပဲ ………… ဒါကုိ ယူၿပီး က်ေန္ာတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ့္စား က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေစပါ။ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္လုိမူေတြ၊ ပုိင္ဆုိင္မူေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းလုိမူ ေတြ စတဲ့ အရာေတြကုိ အပ္နင္းထားပါတယ္ ။ ဒါကုိ ယူၿပီး လူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ၊ ပုိင္ဆုိင္မူေတြကုိ အားမခံခ်က္ ေပးပါ။ ဒါကုိ ဒီမိုကေရစီလုိ သတ္မွတ္ၿပီး လူထုေတြက ေနလာၾကတဲ့ သေဘာတရားပါ။

လြတ္လပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္မူ နဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱားတရားကုိ အေျခခံၿပီးလူထုအက်ိုးအတြက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္အစုိးရဟာ လူထုရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့ အမွန္ကန္ ဆုံးလမ္းစဥ္တစ္ခုပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားကုိ လူထုက ဆႏၵမဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ စနစ္ကုိ ဒီမုိကေရစီဟု ေခၚပါတယ္။နုိင္ငံေရးစနစ္ေတြဆုိတာ လူေတြဘယ္လုိ အတူတူ ေနနုိင္မလဲ၊ ဘယ္လုိ ရပ္တည္သြားမလဲ၊ ဘယ္လုိ ရွင္သန္ၾကမလဲ ဆုိတဲ့အေပၚအေျချပဳတဲ့ လူမူအသုိင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အရုိင္းကမၻာ့ကေန လူေတြရဲ႕ တုိးတက္လာမူေတြဟာ ေက်းကြ်န္းစနစ္၊ေျမရွင္ ပေဒႆရာဇ္စနစ္၊ ထိုမွတဆင့္ ယခု လူေတြပုိင္ဆုိင္တဲ့ အရင္းရွင္စီးပြားေရး စနစ္တစ္ခုကုိ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လူမူအသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုပါ။ ဒါဟာ လူေတြရဲ႕ တုိးတက္မူ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ကေန ရရွိခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ လူေနမူ အဆင့္အတန္းနဲ႕ အခြင့္အေရးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနနဲ႕ ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ လူထုဘ၀အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိဖုိ႕ လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖုိ႕က အင္မတန္းမွ အေရးၾကီးပါတယ္။ တုိးခ်ဲစက္မူ ဇုံမွာ ၀န္ၾကီးေတြရဲ႕ ပိုိင္ဆုိင္မူ လက္ေဆာင္ေတြ သတင္းထြက္လာတာကလဲ ရူပ္ခ်စရာတစ္ခုပါ။ ကားျပင္ဖုိ႕ သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ျပည္နယ္ ဘက္ဂ်က္က ထုတ္သြားတဲ့ သူနဲ႕ ၊ မရွိလုိ လုပ္စားတဲ့ ငါးစိမ္းသည္ေတြၾကား ေငြေကာက္စားတဲ့ စည္းပင္ လူၾကီးနဲ႕၊ တာ၀န္ ယူၿပီး အလုပ္မလုပ္ အျမဲတိတ္ေနတတ္တဲ့ ရွားေတာက လူၾကီးနဲ႕၊ လမ္းျပင္ ဘတ္ဂ်က္ ေငြကြာ သြားေအာင္ လုပ္ျပနုိင္တဲ့ လြတ္ေတာ္အမတ္ၾကီးနဲ႕ ၊ ခရုိနီ ေတြနဲ႕သာ ေပါင္းစားၿပီး အလုပ္မလုပ္တဲ့၀န္ၾကီးမ်ား အားလုံးကုိ တစ္ခု တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ….. အစုိးရအေနနဲ႕ လူထုရဲ႕ လူေနမူ အဆင့္အတန္းကုိ နားလည္ဖို႕ ၾကိဳးစားရအုန္းမယ္ဆုိတာ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႕ လူထုရဲ႕ ဘ၀ တကယ္ လုိအပ္မူေတြ၊ နစ္နာမူေတြကုိ အစုိးရအေနနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ တာ၀န္ခံနုိင္မလဲဆုိတာ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရလက္ထက္မွာ အင္မတန္းမွ အေရးၾကီးပါတယ္။

နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးအေပၚအေျခခံၿပီး လူထုဘ၀ တုိးတက္လာမယ္ဆုိတာ ကလဲ လူထုေတြရဲ႕ အိမ္မက္ တစ္ခုပါ။ ဒီအေပၚမွာကုိ အစုိးရအေနနဲ႕ ေပၚလစီေကာင္းတစ္ခု ခ်မွတ္တတ္ဖုိ႕လုိပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ခရုိနီ လူခ်မ္းသားအုပ္စုလက္ေအာက္ ခ်ယ္လွယ္မူမွာသာ ကုန္သြယ္ေရး အျမတ္အစြန္းက အိပ္ေနျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါမယ္။ လူထုဘ၀ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးမယ္ ဆုိတဲ့ ကတိေတြေအာက္မွာ မဲရသြားတဲ့ ကုိယ့္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ အစုိးရ ၀န္မင္းေတြအေနနဲ႕ လူထုဘ၀ကုိ ဘယ္ေလာက္အားမခံခ်က္ ေပးနုိင္ၿပီးလဲ ဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခုပါ။ လူမူအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေငြရင္းရွိပါတယ္ဆုိတဲ့လူေတြ ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အခြင့္အာဏနဲ႕ ေဘာင္၀င္မူေတြ ဟာ သာမန္ လူေတြထက္ သာမယ္ဆုိတာကုိ ေတာ့ လက္ခံတယ္ဆုိေပမဲ့ ေငြစီးဆင္းမူဟာ ဒီအရင္းရွင္ေတြဆီမွာပဲ အိပ္ေနလုိ မရပါဘူး။ လူထုထံ စီးဆင္းဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။
ကယားျပည္နယ္အစုိးရ၀န္ၾကီးေတြထဲကုိကမွ နီးစပ္ရာ ဇံေတာ္တင္ျခင္းၾကတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ ျမင္လာတာကလဲ စိတ္ပ်က္စရာတစ္ခုပါ။ အစုိးရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိတာ ရင္းႏွီးသူ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးမ်ားကုိ တာ၀န္ခံရမဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ိဳးမဟုတ္သင့္ဘဲ လူထုဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူရ မဲ့ အရာပါ။ ကယား ( ကရင္နီ ) ျပည္နယ္နဲ႕ ထုိင္းနယ္စပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက တုိးတက္မယ္ပဲရွိေနေသးတဲ့ အစပ်ိဳးခ်ိန္မွာ ျပည္နယ္ လက္သစ္ လူခ်မ္းသားတစ္စုရဲ႕ အငမ္းမရ ၀င္ေရာက္ၾကိဳးကုိင္မူ ၾကိဳးစားတာေတြဟာ သူရုပ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ ရဲ႕ လူတန္းစား အမ်ားစုကုိ သုံးသပ္ရမယ္ဆုိရင္ လယ္လုပ္သူ၊ ေတာင္သူလူတန္းစားက ျပည္နယ္ဦးေရရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္းႏူန္းရွိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအစိုးရအေနနဲ႕ ဒီေက်ာရိုးကုိ ေမ့ပစ္လုိမရပါဘူး။ျပည္နယ္တစ္ခုကုိ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ခုိင္းႏူိင္းမယ္ဆုိရင္ အဓိက က်တဲ့ လူတန္းစားျဖစ္တဲ့ ေတာင္သူေတြဟာ ေက်ာရုိးျဖစ္တယ္လုိ သတ္မွတ္ရပါမယ္။ ေက်ာရုိး မခုိင္မာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ သန္းစြမ္း က်န္းမာမူ မရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္လုိ သတ္မွတ္ရပါမယ္။

ဒီလုိပါပဲ………အဓိက ေက်ာရုိးျဖစ္တဲ့ ေတာင္သူ ေတြရဲ႕ ဘ၀ တုိးတက္မူ မရွိဘူးဆုိရင္ ျပည္နယ္ အေနနဲ႕ေကာ အစိုးရ အေနနဲ႔႕ပါ ခုိင္မာမူ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရရဲ႕ ေပၚလစီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ျပည္နယ္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ကာလ အခ်ိန္ကုိ သုံးပုိင္ခြဲၿပီး သတ္မွတ္လုိရပါတယ္။ ပထမ တပုိင္းက ေစာဖ်ားမ်ား လက္ထဲမွာ ရွိခဲ့တဲ့ ေက်းလက္က ေရြးခ်ယ္တဲ့ အာဏာ အနည္းငယ္သာ ရွိတဲ့ သက္ဦးဆံပုိင္ စနစ္တစ္ခုပါ။ ဒီကာလမွာလဲ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီကာလရဲ႕ ဒီမုိကေရစီကုိ တုိက္ရုိက္ ဒီမုိကေရစီလုိ ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းက ေက်းရြာလူထုေတြကစလုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆုံး တုိက္ရုိက္ ေတြ႕ဆုံးၿပီး ညိူႏူိင္းခဲ့ၾကတဲ့ စနစ္ပါ။ ဒီစနစ္ကုိ ယခုလုိ တုိက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီ စနစ္လုိ သတ္မွတ္တယ္ဆုိတာကလဲ ဒီမုိကေရစီဆုိတ့ဲ့အရာက လူထုရဲ႕ ေန႕စဥ္ဘ၀နဲ႕ တုိက္ရုိက္အခ်ိဳးၾကလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေစာဖ်ားမ်ားစနစ္မွာ လူေနမူ အသိုင္းအ၀ိုင္း အနည္းငယ္ နည္းက်ဥ္းေသးတဲ့အတြက္ ျပည္မက အုပ္ခ်ဳပ္သူအသိုင္းအ၀ုိင္းေလာက္ ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူက အာဏာအားလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္းထားျခင္းမရွိေသးတဲ့ ကာလပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုအေနနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မူအေရးအရာကုိ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ တုိက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီနစ္လုိ ဆုိပါမယ္။ ဒီစနစ္ကို ယခု ကယား( ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေတြ႕နုိင္ပါေသးတယ္။

ဒုတိယ အဆင့္အေနနဲ႕ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ လူထု ၾကဳံလုိက္တာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက အရာရာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုပါ။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကအစျပဳလုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ေအာက္မွာ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အရပ္သားအစုိးရ အထိပါပဲ။ လူအခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာကလဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားအတြက္ စာလုံးေပါင္းေတာင္ မေပါင္းတတ္တဲ့ အကၡရာေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လူထုရဲ႕ ေန႕စဥ္ဘ၀ကုိတုိးတက္မူ နိမ့္က်ေစခဲ့တဲ့အရာေတြပါ။ ဒီကာလမွာ ညဖက္ လမ္းဓာတ္မီးထုိးသြားရင္ေတာင္ ပါးရုိက္ခံရဖုိ႕ရွိတဲ့ အခ်ိန္ကာလပါ။ လူထုရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မူျဖစ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အိမ္ေမြးတရိစၦာန္မ်ားနဲ႕ အသက္အုိးအိမ္းဆုိတာကလဲ ေရရာမူမရွိတဲ့ အခ်ိန္ကာတစ္ခုပါ။

ဒီကာလမွာ ေထာက္လမ္းေရးက နိမ့္စက္သလုိ စစ္တပ္ရဲ႕ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မူေတြကုိ ၾကဳံခဲ့ရတဲ့ကာလပါ။ဒီကာလကုိဒီမုိကေရစီ ခါးဆက္ ျပတ္တဲ့ကာလလုိ ဆုိရပါမယ္။ လူထုဘ၀ရဲ႕ လုံျခဳံေရးဟာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ပါတယ္။လူထုရဲ႕ ဘ၀ကုိ လုံျခဳံေအာင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ယခု အစိုးရအေနနဲ႕ တာ၀န္ခံနုိင္မလဲဆုိတာကလဲ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ နိုင္ငံေရး ဆုိတဲ့ အသိ ၀င္ဖုိ႕သာသာ .……… ရဲက ၾကည္႔လုိ မရရင္ ဘိန္းပစ္ဖမ္းခံရတာနဲ႕ ေဆးပစ္ဖမ္းခံရတာကုိ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုပါ။ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေရး လုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ ေ၀းလြန္းလွတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါ။ဖ်က္ေလးဖ်က္ကုိ ျပည္နယ္က လူထုတုိင္း ခါးစည္း ခံခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡေတြပါ။ ဒီျပည္နယ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကုိ လူထုက ေၾကာက္ရြံ႔ၾကပါတယ္။ ယေန႔ထိတုိင္းေအာင္ လ.၀.က နဲ႕ ရဲ စနစ္ကုိ ဘယ္လူထုကမွ သြားၿပီး အားကုိးလုိ မူ မရွိတဲ့ အေျခအေနပါ။ လုံျခဳံမူ မရွိတဲ့ ခံစားစိတ္ေတြနဲ႕ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမူၾကီးလြန္လွတဲ့ ကာလပါ။

တတိယအဆင့္ လူေနမူအသိုင္းအ၀ုိင္းကုိေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ေျမစမ္းခရမ္းျပန္ပ်ိဳးတဲ့ သြယ္၀ိုိင္းဒီမုိကေရစီ ကာလတစ္ခုပါ။ ဒီကာလမွာ ………… လူမူအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ျပန္႔နွံေနထုိင္မူဟာ ေနရာအႏွံလူေနအိမ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိပါပဲ။ဒီကာလကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားက ဆႏၵမဲ ေပးျခင္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ သြယ္၀ုိက္ၿပီ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမွာ လူထုရဲ႕ ပါ၀င္မူဟာ ဆႏၵမဲ ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခြင့္အာဏာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လက္ထဲ အပ္ႏွံျခင္းကုိဆုိလုိတာပါ။ လူထုရဲ႕ မဲ ရမွ အာဏာရတာမုိ႕ လူထုကုိ မေလးမစား လုပ္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးကုိ နည္းနုိင္သမွ် နည္းေစၿပီး လူထုရဲ႕ အေရးပါမူကုိ အရာေရာက္ေစတဲ့ စနစ္မုိ႕ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ (သုိ႔) လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္လုိ ေခၚပါတယ္။ ေတာင္သူ လယ္သမား အမ်ားစုနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္နယ္မွာ ဒီမုိကေရစီ အဓိပၸာယ္ကုိ ယခုလုိ ဖြင့္တယ္ဆုိပါစုိ႕။ ေတာင္သူ တစ္ေယာက္ဟာ ေန႕စဥ္ ေအးခ်မ္းစြာ စုိက္ပ်ိဳးနုိင္မယ္၊ ထုတ္လုပ္နုိင္မယ္၊ ေစ်းႏူန္းသင့္စြာ အဖုိးရထုိက္သေလာက္ ရမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီပါ။ ယခု ဒီမုိကေရစီကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားက အားမခံခ်က္ေပးဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဒီသုံးခ်က္ဟာ ကယား( ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ျဖတ္သန္းမူကုိ သူရုပ္ခြဲျပျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္း၊ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ ရဲ႕ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္မယ္ဆုိရင္ အစုိးရက ျပည္နယ္ကေန ဘာတင္ပို႕မွာလဲ ဆုိတဲ့အရာက ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခုျဖစ္လုိလာပါၿပီ။ နီးစပ္ရာ ဇံေတာ္ တင္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ ထလုပ္မယ္ဆုိရင္ ခ်မ္းသာတဲ့သူက ခ်မ္းသာျမဲ ခ်မ္းသာလာအုန္းမွာျဖစ္ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံ တုိးတက္မူကုိ အေလးမထားရင္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာျခားမူ ထပ္ၿပီးျမွင့္လာဖုိ႕ပဲရွိပါတယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဟာ မွ်ေျခညီဖုိ႕လုိပါတယ္။ မွ်ေျခညီမ်ွမူမရွိဘဲ ထုိင္းဖက္ကသာ ျပည္နယ္ရဲ႕ ခ်မ္းသာမူ အားလုံးကုိ (Drain Way ) စီးဆင္းသြားေစလုိမပါရပါဘူး။ေကာင္းမြန္ စြာ ထုတ္လုပ္ နုိင္ျခင္းနဲ႕ ထုတ္လုပ္စရိတ္ၾကီးမူ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ဖုိ႕တုိ႕ကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္မလဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အားမခံခ်က္ေပးနုိင္ဖုိ႕လိုပါတယ္။

ဒီမုိကရက္တစ္အစိုးရရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ အက်ဆုံးက အေျခခံအေဆာက္အဦးတုိးတက္ဖုိ႕ နဲ႕ လူထုဘ၀ လုံျခဳံဖုိ႕ အားမခံခ်က္ ေပးနုိင္ဖုိ႕က အဓိကက်တဲ့ တာ၀န္ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရ အေနနဲ႕ ေပၚလစီ ေကာင္းေကာင္းမရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အစုိးရရံပုံေငြ ရွာေဖြ႕ေရးမွာလဲ ဆုိင္ကယ္ဖမ္းျခင္း ၊ ေဒသအေခၚ ဆပ္ပလုိင္းခ်က္ နည္းျဖင့္ လုပ္တာကလဲ ရယ္စရာတစ္လုိ ဖြင့္လွစ္ျပေနၿပီး အစုိးရရဲ႕ က်ဆုံးေနျခင္းကုိ ျပတဲ့ သူရုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း အဖမ္းခံရတ့ဲ လူေတြထဲမွာ …. ၿမိဳ႕ေန လူတန္းစား အနညး္က်ဥ္းသာပါရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ ေဒသခံေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရက စည္းကမ္းကုိ ပညာေပးမူနဲ႕ သြားမဲ့အစား လူထုဆီက ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနျခင္းဟာ ရြ႕ံရွားစရာ တစ္ခုပါ။ ျပည္နယ္ လူထုရဲ႕ တုိးတက္မူကုိ အမွန္တကယ္ လုိအပ္တယ္ဆုိရင္ အေျခခံက်တ့ဲ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးဖုိ႕နဲ႕ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္မူ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဆင္းရဲမူၾကီးလြန္လွတဲ့ လူထုေတြဆီမွာထပ္ၿပီး ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနမူေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ က်ဆုံးခန္းထဲေရာက္ေနတယ္လုိ ယူဆရပါမယ္။ယခင္ အစုိးရကလို ဆင္းရဲမူ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလညး္ နီးစပ္ရာ ဇံေတာ္တင္တတ္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးမျဖစ္ဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဆင္းရဲ မူပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အတုိးႏူန္းနည္းစြာ ေခ်းေငြေပးတဲ့ အစုိးရရဲ႕ ေခ်းေငြေတြဟာလဲ ခ်မ္းသာသူေတြအတြက္ သီးသန္႔ေငြရလမ္းေၾကာင္း မျဖစ္ေနဖုိ႕လုိပါတယ္။

အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုရဲ႕ လူေနမူ အဆင့္အတန္းကို မျမွင့္တင္ေပးနုိင္ေသးဘဲ လူထုရဲ႕လက္ရွိ ပုိင္ဆုိင္မူကုိ မဖ်က္ဆီးဖုိ႕ပဲလုိပါတယ္။ ဒါကုိ ဒီမုိကရက္တစ္အစုိးရရဲ႕ အားမခံခ်က္ေပးနုိင္မူ နဲ႕ လုံျခဳံမူေပးနုိင္မူ လုိ ေျပာပါမယ္။ ကခ်င္းျပည္နယ္ကလုိ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးအႏွံ စီးနုိင္တဲ့ ကား လုိင္းစင္ ေလးေတြ လုပ္ေပးလာနုိင္မလာဆုိတာကလဲ ကယား( ကရင္နီ) ျပည္နယ္ လူထုရဲ႕ ဆႏၵမ်ားစြာ ထဲက တစ္ခုပါ။ ယခင္ လုိင္းစင္မဲ့ ကားေတြဟာ မုိးေပၚပ်ံ၊ေျမေအာက္လွ်ိဳၿပီး ျပည္နယ္ကုိ ေရာက္ရွိလာတဲ့ကားေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အစုိးရရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမူကေန ေရာက္လာတဲ့ အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဘယ္လုိ အားမခံခ်က္ေပးမလဲဆုိတာက စိန္ေခၚမူ ၾကီးတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရရဲ႕ ဘိန္းခင္းေပၚလစီဟာလဲ လုိအပ္မူမ်ားစြာနဲ႕ ေပၚလစီ ေကာင္းေကာင္းမရွိတဲ့ ေရေပၚအရုပ္ေရးျပမူပါ။ ပညာတတ္ ေတာင္သူေတြကို အားမခံခ်က္ရွိတဲ့ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးဖုိ႕နဲ႕ သီးႏွံအစားထုိး စုိက္ပ်ိဳးဖို႕ အေထာက္အကူမ်ားအပါအ၀င္ နည္းပညာ အေထာက္အကူမ်ားကုိ ဘယ္လုိ ေထာက္ပံ ေပးနုိင္မလဲဆုိတဲ့ အရာကလဲ စိန္ေခၚမူ ၾကီးလြန္လွတဲ့အေျခအေနတစ္ခုပါ။ ဒီအတြက္လဲ အစုိးရအေနျဖင့္ ေပၚလစီေကာင္းေကာင္းရွိဖုိ႕လုိပါမယ္။ ေယာင္းေယာင္း၀ါး၀ါး ပဲ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အစုိးရနဲ႕ အင္အားစုေတြၾကား ျပႆနာတစ္ခု လုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ လူထုရဲ႕ ဘ၀ တုိးတက္ဖုိ႕နဲ႕ အားမခံခ်က္ ေပးနုိင္မူတုိ႕ဟာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သခင္သန္းထြန္းရဲ႕ စကားနဲ႕ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီဆုိတာက အစုိးရကုိ လူထုက ႏြားလုိ ခုိင္းႏုိင္ရမွာျဖစ္ၿပီး အစုိးရဆုိတာ လူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လူထုကုိ အလုပ္အေကြ်းျပဳနုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိ မွ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြ အေနနဲ႕ မလုပ္နုိင္ဘူးဆုိရင္ လူထု အာဏာနဲ႕ ျပန္ ျဖဳတ္ဖုိ႕ လမ္းစဥ္းတစ္ခုသာရွိပါေတာ့တယ္။ မူလ အစ အာဏာပုိင္စုိးသူေတြဟာ လူထု သာျဖစ္လုိ႕ လူထုရဲ႕ အေရးအရာမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္းနုိင္ဖုိ႕အတြက္ ေပးအပ္ထားတဲ့ အာဏာကုိ ဗန္းျပၿပီး ကုိယ့္က်ိဳးရွာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္းေနမယ္ဆုိက လူထု အာဏာအရ ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ေရးသာ ရွိပါမယ္။ ယခုအေျခအေနက ဒီမုိကေရစီ လုံး၀ဥသုန္ ရရွိတဲ့ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳတဲ့ ကာလၾကားမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနသးတဲ့ကာလတစ္ခုပါ။ အစုိးရကအေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အဏာတစ္ရပ္လုိ မသတ္မွတ္မီၾကဖို႕က ဒီမုိကေရစီအစိုးရရဲ႕ ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရစနစ္မွာ အာဏာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ သုံးသြယ္ရွိပါမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရး နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးတုိ႕ဟာ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုထိန္းေက်ာင္းဖုိ႕အပါအ၀င္ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖတ္မူ မရွိျခင္းကလဲ အင္မတန္းမွာ အေရးပါလွတယ္။ဒီမုိကေရစီ အစိုးရက အစုိးရက ေပၚလစီနဲ႕ ဘတ္က်ပ္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးကုိ တာ၀န္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒကုိ အားမခံေပးရမဲ့ တဲ့ အေနအထားပါ။

လူထုကသာ အဓိကက်တဲ့ ေရစီးေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး လူထုရဲ႕ ဘ၀တုိးတက္မူ ဟာာ ျပည္နယ္ရဲ႕ တုိးတက္မူပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကသာ အကၡရာက်တဲ့ စနစ္ကုိ ဒီမုိကေရစီလုိေခၚပါတယ္။ လူထုရဲ႕ လိုအပ္မူေတြ၊ ဆႏၵေတြကုိ မျဖည္႔ဆည္းေပးနုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒီမုိကရက္တစ္အစုိးရအေနနဲ႕ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘဲ သီးသန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားသက္သက္သာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ လူထုရဲ႕ ဘ၀ ျပန္လည္ တုိးတက္လာဖို႕နဲ႕ ရွင္သန္လာဖုိ႕ဆုိတာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံရမဲ့ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments

Next Post

ေငြေတာင္ျပည္က ေပးခဲ့တဲ့ ေပါင္းစည္းျခင္းအေမြ

Mon Oct 31 , 2016
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80%99%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%ae%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%a5/"></div>ထ်ိဴးျမာ   ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေတြျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ကရင္နီလူမ်ိဳးေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ့ မိရိုးဖလာ ရိုးရာဖားစည္ကို အထြဋ္အျမတ္ထားၾကပါတယ္။ တခ်ိန္က ကယား(ကရင္နီ)ျပည္ငယ္ေလးထဲမွာ ဖားစည္ေတြေျမာက္မ်ားစြာရွိခဲ့ေပမဲ့ ေခတ္တေကြ႔ရဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေန အၾကပ္အတည္းနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ရဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ ဖားစည္ေတြတျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ယခင္က ဖားစည္ကို ရပ္ထဲ၊ ရြာထဲမွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာဖားစည္ကို အလြယ္တစ္ကူၾကည့္ရွုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမွုျပခန္းမွာသာ သြားၾကည့္ရေတာ့မွာပါ။ ယခုဆိုရင္ ျပခန္းမွာ ဖားစည္အလုံးရည္ေပါင္း ဆယ့္ေျခာက္လုံးေလာက္ဘဲထိန္းသိမ္းထားနိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ျပတိုက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးေဆာ္ရယ္က ေျပာပါတယ္။ ဖားစည္ရဲ႕ပုံသ႑ာန္ကေတာ့ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာရွိတဲ့ အလွဆင္အကြက္ေတြကိုေတာ့ ၀ါးကိုပံုေဖာ္ၿပီး ဖေယာင္းေတြေပၚမွာ ရိုက္ႏွိမ့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖားစည္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာဆိုရင္ ဖားရုပ္၊ ငါးရုပ္၊ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80%99%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%ae%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%a5/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->