ဒေါ်နန်းနွတ်

အမည် – ဒေါ်နန်းနွတ်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/မစန(နိုင်)၀၀၀၃၀၄
အသက် – ၃၈နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၄တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – ဈေးရောင်း
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးစောဘဲတခေး

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးစောဘဲတခေးနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၃၈၀၃၈အသက် – ၆၀နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအလုပ်အကိုင် – စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းဆိုင်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ရှားတောမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments