ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ချင်ပါက ၎င်းနာမည်ကို နိပ်၍ကြည့်နိုင်ပါတယ်

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးစတီဗင် (ခ) ထွန်းထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးခင်မောင်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်မာရီထွန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးညွှန့်ရွှေအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
အာရ်ဂျီညီညီထွန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဇေယျာထွေးဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးပလုရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးမောတယ်ခဲအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
ဦးစောခူးတလေပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဇေယျာထွေးဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖရူဆိုဦးသဲရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်အယ်ဗလင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးတူရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)
စောအားလ်ဒိုအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)
ဦးဒီးဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဇေယျာထွေးဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဦးစောတင့်ဆွေပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးစောရှောလမုန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဝင်းမြင့်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
ဒေါ်စနိုးရာအမျိုးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဦးစိန်ဝင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဇေယျာထွေးဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးညီညီပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးစောဒယ်နီယယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်စုငယ်ထွေးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
နော်ရုဒ်သာအမျိုးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
နော်မာဂရက်စိန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဇေယျာထွေးဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
နော်မြင့်ထူးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးကျော်ကျော်ထွန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)
ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဇေယျာထွေးဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ရှားတောဦးမိုင်ကယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
စိုင်းအုန်းမြင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးရောဘတ်ညေးရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀)
ဒေါ်မိုးမြာပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဇေယျာထွေးဗမာတိုင်းရင်းသား