ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးမားရီယိုထက်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးအောင်ကျော်ကျော်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးလှသိန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးအောင်ကြည်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဦးအောင်နိုင်ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနိုင်လင်းထွန်းဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးဖရန်စစ္စကိုထိုက်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးခလိုက်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးအန်တောညိုအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
ဦးခွန်းအောင်သာအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
ဦးသန်းလှပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနုတင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖရူဆိုဒေါ်မာမာအေးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးငြိမ်းချမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးကျော်ရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)
ဦးဒီးဒီအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)
ဦးအယ်လိယာပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနုတင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဦးလူရယ်(ခ) မြင့်ဆွေပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးတင်ထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးကိုကိုဦးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
ဦးပြည့်ဖြိုးအောင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဦးအောင်သူထွန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနုတင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးဝင်းဌေးမြင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်ဂျူးအဲနာပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးစောဆဲကပေါ်မူးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်နော်စိုးဝါးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်နော်လွယ်ထူးပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနုတင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲ့ဒေါ်အေးလှိုင်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်တင်တင်နွဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးအုန်းခိုင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)
ဦးအေးမြလှိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနုတင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ရှားတောဦးချစ်မောင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးငါးရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးမောင်မောင်ဇော်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀)
ဦးလီးရယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနုတင်ဗမာတိုင်းရင်းသား