ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ချင်ပါက ၎င်းနာမည်ကို နိပ်၍ကြည့်နိုင်ပါတယ်

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးဘော်ရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးတင်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးပိုးရယ်အောင်သိန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးခင်မောင်ညိုအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဦးမောင်ရွှေပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးလှမျိုးဆွေဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးတောရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်နော်မေးရီယန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးတာရယ်အောင်ဝင်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
ဒေါ်ဒေါရစ်လေးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
ဦးဝီလျံဇော်ထိုက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးလှမျိုးဆွေဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖရူဆိုဦးရီးချက်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးမိုင်ကယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးတူရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)
ဦးဆားရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)
ဦးဂျိုးဇက်ကျော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးလှမျိုးဆွေဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဦးစိုးရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးသန်းထွဋ်အောင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးကျော်သန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
ဦးအေးရွှေအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဦးစိုးသိန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးလှမျိုးဆွေဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးမျိုးမင်းထိုက်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်ခင်နှင်းရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဟယ်ရယ်သောင်းကြည်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးစောမြရွှေအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးစောတီဟဲပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးလှမျိုးဆွေဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲ့ဦးကျော်မြင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးနှင်းဝေပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးအောင်နိုင်ဦးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)
ဒေါ်အေးအေးထွန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးလှမျိုးဆွေဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ရှားတောဦးဌေးရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်ခင်မာဝင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးရဲဝင်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀)
ဦးပေါလူပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးလှမျိုးဆွေဗမာတိုင်းရင်းသား