မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမားပြည်သူ့ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးပေတရု(ခ) ရီးရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်နော်မိစိန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးကိုရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးစောယိုသာပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)