အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးဟန်သာပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးအောင်နိုင်ထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဇော်မင်းထူးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဒေါ်သီတာဦး (ခ) ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဦးစိုင်းမြင့်စိုးပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဝင်းမြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးကျော်ဝင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးအယ်နီစေးတိုပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်ငေးမာအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
ဦးစောသန်းနိုင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
ဦးသန်းထွန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဝင်းမြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖရူဆိုဒေါ်စုစုအေးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်ချယ်ရီမိုးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးစံလွင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)
ဦးသန်းထိုက်အောင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)
ဦးတင်ကိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဝင်းမြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဦးမောင်မောင်သက်နိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးကျော်ဇင်ထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးကျော်နိုင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
ဦးစောဒါနီအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဦးစောဝင်းလှိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဝင်းမြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးဌေးဝင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်နော်ဆဲဖောပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးတင့်လွင်ထူးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးရဲနိုင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဇော်ဇော်မိုးပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဝင်းမြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲဦးသက်ဆွေပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးခင်မောင်ဝင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးသန်းအောင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)
ဦးမင်းကိုထွန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဝင်းမြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ရှားတောဦးပိုးရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးမောင်မောင်သန့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးမြင့်သိန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀)
ဦးစိုးမင်းနိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဝင်းမြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသား