အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ချင်ပါက ၎င်းနာမည်ကို နိပ်၍ကြည့်နိုင်ပါတယ်

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးသက်နိုင်ထွန်း (ခ) သက်နောင်ထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးခင်မောင်ဖြူ(ခ)ဗျားဒူပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဖြေရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးခွန်ရွှေထီး (ခ) ဆွေထီးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း(ခ) ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဌေးအောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးသိန်းအောင်(ခ) စဲရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးကော်ဖရီခင်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်ခင်သန်းနုအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
ဦးပေါလ်ဆိုင်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
ဦးဘယ်ညာမီးနိုပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဌေးအောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖရူဆိုဒေါ်ကြူကြူအောင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးခင်မောင်ထွန်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဦးရယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)
ဒေါ်လွီးဇာအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉)
ဦးပဲ့ဒူပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဌေးအောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဒေါ်မိမိမော်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးပြည့်ဖြိုးအောင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဝင်းဇော်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
စိုင်းဟန်အေးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဦးစိုင်းလင်းလင်းဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဌေးအောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးကွီတီးနိုပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
စောစတိုင်လိုပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးလှသိန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
စောဂျွန်အဲလ်ဘတ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်နန်းထွေးသူပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဌေးအောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲ့ဦးအောင်နိုင်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးစိုင်းပန်ဖအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)
ဦးသန်းလင်းလင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဌေးအောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ရှားတောဦးတီရယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
နော်ဆဲဂေထူးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးအောင်ကျော်စိုးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀)
ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးဌေးအောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား