အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ချင်ပါက ၎င်းနာမည်ကို နိပ်၍ကြည့်နိုင်ပါတယ်

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးမန်းအောင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးမြငြိမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဆန်းမင်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးခင်မြင့်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဦးမျိုးမြင့်အောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနိုင်လင်းထွန်းဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးစောမြသန်း ၂ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဘိုဘိုအောင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ()
ဦးဆူးရယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနိုင်လင်းထွန်းဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဦးသိန်းထိုက်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးမြင့်အောင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဇော်မင်းဝင်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
ဦးမိုးဝင်းထွဋ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဦးသန်းအောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနိုင်လင်းထွန်းဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးသိန်းညွှန့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးယာထူပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်မြတ်လေးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်စုမာအောင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်မိမိမော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးနိုင်လင်းထွန်းဗမာတိုင်းရင်းသား