နော်ဆာကပေါ်ထူး

အမည် – နော်ဆာကပေါ်ထူး
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၂၆၉၄
အသက် – ၉တန်းအောင်
ပညာအရည်အချင်း – ၈တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – ဈေးရောင်း
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးဖေအောင်

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးဖေအောင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၀၄၇၃အသက် – ၅၅နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – တောင်သူဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments