ပင္လံုေရႊ႔ဆိုင္းေသာ္လည္း CSOs ဖိုရမ္တြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္

ထ်ိဳးျမာ

၂၁ရာစု ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပမည့္ရက္ကို ေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဖိုရမ္တြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ မရိွဟု ျမန္မာနိုင္ငံCSOs ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဦးေဆာင္သူ ကိုသြင္လင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“က်ေနာ္ဘက္ကေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဒီissues ေတြကို ေဆြးေႏြးအုံးမွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုစဥ္းစားထားလဲဆိုေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ CSOs ေတြက ဒီနိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္ေရးဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ကို က်ေနာ္တို႔ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆြးေႏြးၿပီးသြားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ရိွတယ္။ အဲ့ေတာ့ နုိိင္ငံေရးတည္ေဆာက္မွဳနဲ႔သြားရင္ ဘယ္လိုမူဝါဒမ်ိဳးေတြ အေျခခံမလဲဆိုတာမ်ိဳးကို ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က စဥ္းစားဖို႔ရိွတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲ့ထဲကမွ အေၾကာင္းအရာလိုက္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေျခခံမူေတြ ပါလာရင္ေတာ့ အဲ့ဒါမ်ိဳးကေတာ့ သူတို႔ဘက္ကို ရရိွခ်က္ေတြအေနနဲ႔ တင္သြားတာမ်ိဳးေတာ့ ရိွေကာင္းရိွလာနိုင္တယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၁ရာစုပင္လုံျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရဦးမည္ျဖစ္၍ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္CSOs ဖိုရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္ထူး က ေျပာသည္။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာေသာအေျခခံအခင္းအက်င္းမ်ားကို မတည္ေဆာက္ထားဘဲ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးလွ်င္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း စိတ္ဝမ္းကြဲမွဳမ်ား ရသြားနိုင္ေၾကာင္း၎က ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UPDJC မွခ်မွတ္ေပးထားေသာေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးနွင့္ေဆြးေႏြးျပီး ေကာ္မတီမ်ားကို မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းၾကမည္ဟူေသာ အပိုင္းကိုသာလွ်င္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနျပည္ေတာ္မွာ ပထမအႀကိမ္ဖိုရမ္သည္ က်ေနာ္တို႔နွစ္ရက္ပဲလုပ္မွာျဖစ္တယ္။ issues ေတြက ေဆြးေႏြးရမွာ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဖိုရမ္မွာမွ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီissuesေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတာရိွပါတယ္ ” ဟု မင္းေအာင္ထူးကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ CSOs ဖိုရမ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄, ၂၅ ) ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အႀကိဳဖိုရမ္တစ္ခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂,၂၃) ရက္ေန႔၌ ေတာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ရိွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ CSOs ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကေသးေသာေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးတြင္ျပဳလုပ္မည့္ အႀကိဳဖိုရမ္ကိုသာ တက္ေရာက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဖိုရမ္ကို မတက္နိင္ေသာ အဖြဲ႔လည္းရိွသည္ ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ CSOs ဖိုရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပရမည္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ ခ်မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာနွင့္ သဘာဝတ္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒတို႔ျဖစ္သည္။

Comments

comments