• ဘုိုးဘွားစဉ်ဆက် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ငန်းတစ်ခုုတည်းကိုု အဓိကထား လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေကြတဲ့ ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲက ပလဲလယ်ကျေးရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ဘဝအကြောင်းကိုုလည်း တင်ပြပေးထားပါတယ်။
https://www.youtube.com/watch?v=VtRd_9YPQ0U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U1djX1Niy07Fl-Lpp1YdUfPNMR0cQzNj81U1-zIEdD8CpDEMecIKDc2g

Comments

comments