ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရရရွိေရး စီမံကိန္းအမ်ားဆုံးလိုအပ္

မူအက္စတာ

ယခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအမ်ားစုတို႔မွာ ေရရရွိေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုသာ အမ်ားဆုံးလိုအပ္ေနၾကသည္ဟု လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (CDD)ပေရာဂ်က္ နည္း       ပညာအႀကံေပးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္စြာက ေျပာသည္။

“ေရ႐ွားလို႔ အယ္နီညိဳရာသီဥတုျဖစ္ေပၚလို႔ ေရခမ္းကုန္တာ” ဟု ကိုေက်ာ္စြာက ေျပာသည္။

Hprusowatershortage
ေရလာခပ္သူ ကေလး တဦးအားေတြ႔ရစဥ္ Photo – Mu_Esta

လူထုလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတြင္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရရရွိေရးမွာ အေရးႀကီးဆုံး က႑ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၄ ခုထဲမွ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ အစိတ္အပုိင္း    လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္အပိုင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ဖရူဆုိၿမိဳ႕နယ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ဦးေစာဘရာထူးက ေျပာ သည္။

“ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြကေတာ့ ဒီဌာနျဖစ္ျဖစ္ ၊ စီမံကိန္းျဖစ္ျဖစ္ ဒီတစ္ႏွစ္ လုပ္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ပ်က္သြားႏိုင္တယ္ ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြက္ဆ္ို က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္တဲ့အပိုင္းေတြကိုေတာ့ အၿမဲလုပ္ေနရမွာေပါ့” ဟု ဦးေစာဘရာထူးက    ေျပာသည္။

အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ၊ ေက်းရြာခန္းမေဆာင္၊ မူႀကိဳေက်ာင္းတို႕ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်းလက္မွ ေရရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္မွာ အဆင္ေျပေနေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။

water
အဖြဲ႔လိုုက္ ဒီလိုုေရကိုု ရယူၾကရပါတယ္။ Photo – Mu_Esta

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ ဘတ္ဂ်က္သည္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၈၀၀ သိန္းရရွိၿပီး အုပ္စုတိုင္းကို အခ်ိဳးက်ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အတြက္ မလုံေလာက္ႏိုင္ေသး ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၎စီမံကိန္းကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၈၀၀ အသုံးျပဳခဲ့ရာ ေရရရွိေရးတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၆၈၀ ေက်ာ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လူထုဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္၀န္ၾကီးဌာန ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္သည့္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းကို ျမန္မာအစိုးရက   ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments