ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ကန္႔ကြက္မႈေတြအေပၚတျခားေသာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ကလူငယ္ေတြ ဘယ္လိုုမ်ားေျပာဆိုုၾကပါသလဲ

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ကန္႔ကြက္မႈေတြအေပၚတျခားေသာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က လူငယ္ေတြ ဘယ္လိုုမ်ားေျပာဆိုုၾကပါသလဲ။

ကိုသာလွ (ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း)

ကိုသာလွ (ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔အတူ အကုန္လံုးကလြတ္လပ္ေရးရဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အမ်ားႀကီးထဲမွာကယားကေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါမွာပဲ။

သူ႔ေနရာမွာ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ကိုထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ပိုၿပီးေတာ့ သင့္ေတာ္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ အခုတိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြဆိုရင္လည္း အခြင့္အေရးေတြကိုတန္းတူညီမွ် မရတာကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ကျမင္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီကိုၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဒီလိုိမ်ိဳးကန္႔ကြက္တာကို သင့္ေတာ္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။

ကိုထြန္းေအာင္ (နာဂေက်ာင္းသားလူငယ္)

ကိုထြန္းေအာင္ (နာဂေက်ာင္းသားလူငယ္)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ နာဂေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က တက္ေရာက္လာတယ္ေပါ့ေနာ။

ဒီေန႔ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို ကယားျပည္နယ္မွာစိုက္တဲ့ ကိစၥက ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြနဲ႔ေထာက္ခံတဲ့သူေတြနဲ ႔ႏွစ္ဖက္အင္အားစု ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတာလည္းၾကာေနၿပီေပါ့ေနာ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေဒသမတူဘူး၊ လူမ်ိဳးမတူဘူးဆိုေပမဲ့လည္း တိုင္းရင္းသားခ်င္းတူတယ္။ အဖိႏွိပ္ခံဘဝနဲ႔ေနလာခဲ့ၾကတဲ့သူေတြ ရင္ဘတ္ခ်င္းတူတဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္သူတို႔ကိုလာဝန္းရံတာျဖစ္တယ္။

သူတို႔နဲ႔အတူတူရွိေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အားအင္ကို လာျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့သူမွာလည္းအေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိသလိုေထာက္ခံတဲ့သူမွာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္အသီးသီးရွိၾကတာေပါ့ေနာ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိလုူႀကီးေတြေပါ့ေနာ။ သေဘာကေထာက္ခံပြဲကိုေတာ့သူတို႔က မဖမ္းဘူး၊ မဆီးဘူး၊ ခြင့္ျပဳတယ္။

ကန္႔ကြက္တဲ့သူက်ေတာ့ ဘာလို႔ဖမ္းသလဲဆီးသလဲေပါ့ေနာ။ အဲဒီကတည္းကကၽြန္ေတာ္တို႔ကတရားမမွ်တမႈကို ခံစားရတယ္။

ကန္႔ကြက္တဲ့သူဘက္ကိုလည္းေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ရတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လက္မခံရလဲဆိုတာကိုေသခ်ာေတြ႔ဆံု ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့မွ အေျဖရွာေစခ်င္တာေပါ့ေနာ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလိုအတင္းအဓမၼလုပ္တာမ်ိဳးကို လက္မခံဘူးေပါ့။

ေစာထြန္းထြန္း (တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔)

ေစာထြန္းထြန္း (တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔)

ကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လူငယ္ကေနၿပီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို ကန္႔ကြက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စိုက္ထူတဲ့အေပၚမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ သေဘာထားကို အေလးထားၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိုေတာင္းဆိုတဲ့ဟာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝလက္ခံပါတယ္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေဆာက္တာထက္ ကယားျပည္နယ္အပါ အဝင္တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာစိုက္ထူေနတာထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေနေျပာခဲ့တဲ့ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဒီေန႔ကရင္နီျပည္မွာရွိတဲ့ျပည္သူေတြအားလံုးရဲ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကိုကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔လံုးဝကိုေထာက္ခံပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ဝန္းရံသြားပါမယ္။

ဆလိုင္းဖိလစ္မြန္ဘင္း(တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔)

ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီကိစၥကကရင္နီျပည္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြကလုပ္တဲ့လႈပ္ရွားမႈပြဲေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား မဟာမိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ေထာက္ခံတယ္။ ဆက္လက္ဝန္းရံဖို႔ရွိတယ္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ဒီေတာင္းဆိုထားတဲ့သံုးခ်က္ေပါ့ေနာ။ ဒီရုပ္တုုဖယ္ရွားေရးကနံံပါတ္တစ္၊နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ ဒီရုပ္တုုကိုမျဖစ္မေန တည္ရမယ္ဆိုရင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုကရင္နီျပည္နယ္မွာျပဳလုပ္ေပးဖို႔၊ နံပါတ္သံုးတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဒီဟာကိုမျဖစ္မေန တည္မယ္ဆိုရင္ NLD ရံုးျဖစ္ျဖစ္ပရဟိတဆိုလည္း ပရဟိတရံုးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တည္ထားဖို႔ျဖစ္တယ္။

အဲဒီသံုးခ်က္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ကေထာက္ခံတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ တကယ္လို႔ဒီရုပ္တုုကဒီျပည္နယ္သားေတြရဲ႕ပိုက္ဆံ၊ အခြန္နဲ႔လုပ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္လို႔ဒီဟာကိုအစိုးရဆက္လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဒီတစ္ျပည္နယ္လံုးမွာရွိတဲ့ျပည္သူအားလံုးကို အခြန္မေပးပါနဲ႔၊ဒီအစိုးရကို အခြန္လံုးဝမေပးပါနဲ႔လို႔ ဒီသံုးခ်က္နဲ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Comments

comments