“ မတူေပမ့ဲညီပါတယ္ “

ေမာ္ဦးျမာ

ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ၊ သူ ၅ ေယာက္ စာေမးပြဲေျဖဖို႔အတြက္စာရြက္ေပၚကိုလက္ကေလးႏွင့္ စမ္းၿပီးက်က္မွတ္ေနသည္။ စာေမးပြဲႀကီးနီးလာၿပီမို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ အားလံုးကေတာ့ ဆယ္တန္းမွာမိမိအားသာသည့္ ဘာသာကိုဂုဏ္ထူးမွန္းထားၾကေလသည္။ 

အဆိုုပါ စာက်က္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားထဲတြင္ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္မွာေမြးဖြားသည့္ ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သီရိရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းလည္းပါ၀င္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာ

ကြ်န္မႏွင့္ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းအမွတ္မထင္ ေတြ႕ဆံုသည့္ေနရာသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊အေနာက္ပိုင္းခရုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲၿခံ)တြင္ျဖစ္သည္။ထိုေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုလာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္။ 

ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းတြင္ ေမြးခ်င္း ၇ ေယာက္ရွိၿပီးမိသားစုထဲတြင္လည္းမိမိႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာကိုလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ၾကသည္ဟုေျပာပါသည္။ မိသားစုထဲတြင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္၊ ျဗမၼဆို၊ ကက္သလစ္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာစသည့္ ဘာသာမ်ားကိုကိုးကြယ္ၾကသည္ဟုသိရသည္။ 

“က်ေတာ္ကေတာ့ က်ေတာ့္အိမ္ကိုအရမ္းအ့ံၾသမိတယ္။ ဘယ္အိမ္မွပဲအ့ဲလိုျဖစ္တာက်ေတာ္မၾကားဖူးဘူး။ က်ေတာ္တို႔ အိမ္တစ္အိမ္တည္းပဲအ့ဲလို ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းအ့ံၾသတယ္။ အ့ံၾသတာေပါ့။ ဒါေပမ့ဲစိတ္မေကာင္းေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ “ ဟုသူ၏ မိသားစုအေျခအေနကိုေျပာျပသည္။ 

သူသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ (ခဝဲၿခံ) မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကိုေရာက္ရွိလာၿပီးပညာစတင္ သင္ၾကားရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ဆယ္တန္းေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သူ႕ဇာတိမွာေနခ့ဲစဥ္ကအျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ပညာမသင္ခ့ဲရေပ။ 

မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကိုပညာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ အိမ္မွ ထြက္လာသည့္အခ်ိန္မွာမိဘမ်ားႏွင့္ ၆ ႏွစ္ခန္႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခ့ဲရသည္ဟုေျပာပါသည္။ သူငယ္ရြယ္စဥ္ကမိဘမ်ားမွာအလြန္ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ခ့ဲၿပီးဇာတိကိုအလည္ျပန္ခ့ဲဖူးေၾကာင္းသူကေျပာပါသည္။ 

မိဘမ်ားမွာကယား( ကရင္နီ) ျပည္နယ္ ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သီရိရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ၿပီးသာမာန္လက္လုပ္လက္စားမိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္း၏ ဖခင္မွာသူဆယ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ပင္ဆံုးသြားခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။ သူသည္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္အျပင္ အလြန္ခ်ဴျခာေသာကေလးငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုက့ဲသို႔ ဆယ္တန္းအထိတက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မထားေၾကာင္းသူ၏ မိခင္ကေျပာသည္။ 

သား၊သမီးမ်ားမွာမိဘမ်ားႏွင့္မတူညီသည့္ ဘာသာကိုကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသင့္ျမတ္စြာေနထိုင္ၾကသည့္အျပင္ အျပန္အလွန္ေဖးမကူညီၾကၿပီးဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာအျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားမရွိခ့ဲဖူးေၾကာင္းသူ၏ မိခင္ကေျပာသည္။ 

“သူဘာသာနဲ႔သူသြားေတာ့ အားလံုးအဆင္ေျပပါတယ္။”ဟုမိခင္ျဖစ္သူမွ သား၊သမီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုေျပာျပသည္။ 

ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းသည္ မတူညီသည့္ ဘာသာေရးကိုကိုးကြယ္ၾကသည့္ မိသားစုကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အျပင္ မိဘႏွစ္ပါး၏ ကြဲျပားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 
မိခင္မွာကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးဖခင္ျဖစ္သူကေတာ့ ကယန္းလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မတူညီမႈမ်ားၾကားထဲမွ သား၊သမီး ၇ ဦးကိုေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္လာသည့္အခ်ိန္မ်ားမွာအမ်ိဳးသားျဖစ္သူႏွင့္ ပဠိပကၡမ်ားမရွိခ့ဲဖူးေၾကာင္းမိခင္ျဖစ္သူကသူမ ျဖတ္သန္းလာခ့ဲသည့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ၿပံဳးရယ္စြာျဖင့္ေျပာျပပါသည္။ 

ယခုသူေနထိုင္ေနသည့္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္အတူလာေရာက္ေနထိုင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ သူတို႔၏ ေက်ာင္းတြင္ ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းက့ဲသို႔ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီးပညာသင္ၾကားလိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားမွ လာေရာက္ေနထိုင္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

“ဝမ္းသာပါတယ္ ကိုယ္နဲ႔ မတူတ့ဲလူေတြနဲ႔ ေနရေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳအသစ္လည္းရတာေပ့ါ။ နယ္ေပါင္းစံုကလူေတြနဲ႔ ေနရတာဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္းတမ်ိဳးျဖစ္တာေပ့ါ။ ကိုယ့္ေၾကာင့္လည္းသူတုိ႔ မႀကိဳက္တ့ဲအခ်က္လည္းတမ်ိဳး ျဖစ္သလိုကိုယ္မႀကိဳက္တ့ဲအခ်က္လည္းတခါတေလက်ရင္ တမ်ိဳးျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေပမ့ဲဒီမွာကေပါင္းသင္းဆက္ဆံတာကတည့္ေအာင္ ေပါင္းရတာေပါ့။ တည့္ေအာင္ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ဝမ္းသာတာေပ့ါ။ တစ္ေယာက္တည္းပဲကိုယ္ႀကိဳက္တာပဲလိုခ်င္တယ္။ တစ္ေယာက္တည္းပဲေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထီးက်န္တာေပါ့။” ဟုသူေနထိုင္ေနသည့္ ယခုအေျခအေနကိုစာအုပ္ေပၚ လက္တင္ၿပီး ၿပံဳးရယ္စြာျဖင့္ ေျပာျပသည္။

ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားသမား ျဖစ္ခ်င္သည္ ဟုဆိုသည္။ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေနသည့္ သူ႕အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ႀကိဳးစားသြားမည္ဟုေျပာသည္။ 

မိခင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မ်က္စိအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ သားအေပၚ ထားရွိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ႀကီးမားေပသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ေပးခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းအား ျပန္လည္ဦးေဆာင္ၿပီးသင္ၾကားေပးေစလိုသည္ဟုသူ၏မိခင္ကသားတစ္ဦးအေပၚ ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကိုေျပာျပပါသည္။ 

ကြ်န္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားအျပားရွိသည့္အျပင္ ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းတို႔ မိသားစုက့ဲသို႔ မိသားစုဝင္အတြင္းမတူညီသည့္ ဘာသာမ်ားကိုကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ 

ကြ်န္မ၏ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေမာင္လစ္ဗင္းစတုန္းတို႔ မိသားစုက့ဲသို႔ မိမိႏွစ္သက္ရာဘာသာကိုလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ၾကသည့္ မိသားစုမ်ားမွာမရွိသေလာက္ရွားသည္။သို႔ေသာ္လည္းသူတို႔ မိသားစုသည္ မတူညီသည့္ ဘာသာမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ၾကသည့္အျပင္ မိသားစုတြင္းသဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည့္အတြက္ စာေရးသူ ကြ်န္မအပါအဝင္ အမ်ားအားထားအတုယူစရာမိသားစုတစ္စု ျဖစ္ေပသည္။

Comments

comments

Next Post

UNFC အဖြဲ႔ဝင္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ KNPP ဗဟုိ​ေကာ္​မတီဝင္​မ်ား ​ေဆြး​ေႏြး​ေနဟုသိရ

Sun Mar 10 , 2019
ကႏၱာရ၀တီတိုင္းမ္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP က ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ̏ ထြက္မယ္။ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ… ေသခ်ာေတာ့မေျပာႏိုင္ေသးဘူးေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ လုပ္မယ္ဆိုလည္း က်ေနာ္တို႔ဘဲ မလုပ္ဘူးဆိုလည္း က်ေနာ္တို႔ဘဲက်န္တယ္ေလ မထူးေတာ့ဘူး၊ ဒီအဖြဲ႔အစည္း နားလိုက္တာပဲေကာင္းမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတည္ျပဳခ်က္ေတာ့မရေသးဘူး ˝ဟု KNPP အတြင္းေရးမွဴး ၂ ခူးဒယ္နီယယ္က ေျပာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ NCA ထိုးျခင္းမထိုးျခင္းသည္လည္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ KNPPႏွင့္ ANC တို႔သာ စာရင္းထဲတြင္ အမာခံအျဖစ္က်န္ရွိေနၿပီး […]