မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲလာမႈမ်ားလာသည္ႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမ်ားလာ

ထ်ိဳးျမာ၊ ဖရဲရယ္
မူးယစ္ေဆးမ်ား သုံးစြဲလာသူမ်ားလာသည္ႏွင့္ သုံးစြဲသူသည္ မိသားစုမ်ား၏တန္းဖိုးကို နားမလည္ပဲအၾကမ္းဖက္မွဳပိုမ်ားသည္ဟု နယ္စပ္ေဒသေရာက္ တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒါရိုက္တာေဒၚနွင္းနွင္းရီက ေျပာသည္။

“အမ်ိဳးသမီးဆုိတာကုိလည္း ေဖ်ာ္ေျဖစရာတစ္ခုလုိ သူတို႕သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း အတာတစ္ခုထိေရာက္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ အဲ့ဒီအၾကမ္းဖက္မွဳေတြလည္း ဆက္ခါဆက္ခါ ျဖစ္ပြားေနတာေပါ့ေနာ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

မိမိတို႔ဘက္သည္ ၿမိဳ႕နွင့္အလွမ္းေဝးေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရလွ်င္ မည္သုိ႔တိုင္တန္းရမည္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း မည္သို႔ရိွသည္ဟူသည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နွစ္သိမ့္ရင္း ေနသြားၾကရသည္ဟုု ဆိုသည္။

“စိတ္ထဲမွာ တစ္ခါတစ္ေလ အဲ့လိုမ်ိဳးခံရတဲ့အခ်ိန္ေလး အမ်ိဳးသမီးေတြဘယ္မွာရိွတယ္။ ဘယ္သူက ေျဖရွင္ေပးနိုင္လဲဆိုတာကို တစ္ကယ္ရွာခ်င္တဲ့စိတ္ရိွတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသမီး အစည္းအရုံးမွ တြဲဘက္အေတြးရင္းမူး-၁ မူအဲမာရီက ၎တို႔၏ ကြင္းဆင္းအေတြ႕ရိွခ်က္အရ ေျပာျပသြားပါသည္။

“အဲ့ဒီအိမ္တြင္းအၾကမ္းဘက္မွဳေတြကလည္း တစ္ခ်ိဳ႕ကလာတိုင္ၾကားတာရိွသလို တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ လာၿပီးမတိုင္ၾကားရဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။

ဒီအမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မွဳ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ပေပ်ာက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ လူတိုင္းနွင့္ ဆိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္ျငားလည္း နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔လည္း ရိွေသာၾကာင့္ ၎တို႔အဖြဲ႔သည္လည္း အၾကမ္းဖက္မွဳ ပေပ်ာက္ေရးတြင္ တာဝန္ရိွသည္။

ထို႔အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ၊ တရားသူႀကီး၊ ေရွေနအစရိွသည္တို႔သည္လည္း တာဝန္ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မွဳပေပ်ာက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနနွင့္ လက္ရိွတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ အားနည္းေနေသးေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္တြင္ အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳကို လိုအပ္သည္ဟုသိရသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ အိမ္းတြင္းအၾကမ္းဘက္မွဳ ခန္႔မွန္းေျခရာခိုင္နဳန္း ၇၅% ေလာက္ ျဖစ္နိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ ေန႕က ၂၀၁၆ခုနွစ္ျပည္နယ္အဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မွဳ ပေပ်ာက္ေရး အခမ္းအနားတရပ္ကို လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သြားၾကသည္။

 

Comments

comments