မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕မတရားအသင္းဟု သတ္မွတ္ခံရ

ထ်ိဳးျမာ

မွတ္ပုံမတင္ထားေသာ ကယားျပည္နယ္ရိွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕ အစည္းအေဝးနွင့္သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အစိုးရထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ မရသည္ကိုေတြ႕ေနရသည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ မတရားအသင္းဟ ုေရာေထြးသတ္မွတ္ခံေနရသည္ဟု ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ခံ ခူးပလူးရယ္က ေျပာသည္။

“ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ထပ္ေတြ႔တာက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူအေနနဲ႔ ဒီမွတ္ပုံတင္မရိွတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ မတရားအသင္းဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေရာေထြးတတ္တာကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီအေပၚမွာတာဝန္ရိွတဲ့သူေတြ နားလည္ သေဘာေပါက္မွဳ အားနည္းေနေသးတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီေနရာမွာလြတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္နယ္(သို႔) တိုင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္ ၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ဒီဟာေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ရွင္းလင္း လုပ္နုိင္မလဲဆိုတဲ့ဟာေလးကိုလည္း က်ေနာ္သိခ်င္ပါတယ္ ”

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပသည့္ ဇန္နဝါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ခူးပလူးရယ္က ေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒေတြေပၚထြက္လာၿပီဟု ၾကားသိရသည့္အျပင္ မွတ္ပုံတင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတင္သည္ျဖစ္ေစ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒနွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္၍ ရသည္ဟူေသာအခ်က္ပါသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဥပေဒမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစရန္လြတ္ေတာ္အေနနင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၎အေနနွင့္တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္ေျပာသြားသည္။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္က “ CSOs ေတြ ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္နာယဂကိုျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဥကၠဌကိုျဖစ္ေစ ေရးရာေကာ္မတီကိုျဖစ္ေစ လိမ့္မူၿပီးေတာ့ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္မွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ၿပီးေျပာလိုပါတယ္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲေတြ နီွးေနွာ ဖလွယ္ပြဲေတြလုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး လိမ့္မူေတြတင္ရပါတယ္။ အဲ့ခါမွာ လြတ္ေတာ္ရဲ႕အစည္းအေဝးနဲ႔ တိုက္ၿပီးေတာ့ ညိွနိွဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ အဲလိုမ်ားစြာေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက အဲ့လိုပဲလုပ္ေနပါတယ္ ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားထားပါသည္။

မိမိအဖြဲ႔အစည္းတရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္ းမရိွေသးေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲ၏ စိန္ေခၚတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး မွ တြဲဘက္အေတြးရင္းမူး-၁ မူအဲလ္မာရီက ေျပာပါသည္။

“အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရေပါ့ေနာ က်မတို႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်မတို႔မွတ္ပုံတင္ မတင္ရျခင္း ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ။ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒါတစ္ခ်က္ပဲ ဌာနဆိုင္ရာေတြ ဘက္ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ဟာ ေျပာလာတာေတြရိွတယ္ေပါ့ေနာ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ရဲဌာနတို႔ဆိုရင္လည္း လာပါ အကူအညီလာေတာင္းဆိုတဲ့ က်မတို႔ကို ႀကိဳဆိုေနတဲ့ အသံမ်ိဳးေတြလည္း ရိွပါတယ္ေပါေနာ ” ဟုသူကေျပာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ သာေရးနာေရးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ရိွၿပီး လက္ရိွအရပ္ဘက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ နိုင္ငံေရးနဲ႔ ဖြံ႔ေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္ရိွသည္ဟု Lain နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္ကေျပာသည္။ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ အနည္းငယ္သာရွိေသးသည္။

မိမိအေနနွင့္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က UKSY သည္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အလုပ္လုပ္၍ ဖိတ္ၾကားရာတြင္ မွတ္ပုံမတင္ထားသျဖင့္ မတက္ေရာက္နုိင္ဘူး ဟူေသာပုံစံမ်ိဳးကို ေတြ႔ခဲ့သည္ဟုေျပာသည္။

“လက္ရိွက်ေနာ္တို႔ lain အေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္ခြင့္မရေသးဘူးေပါ့ေလးေနာ အဲ့ဒါရိွတယ္ ” ဟု သူကေျပာသည္။

လက္ရိွျပည္နယ္ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနနွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒကိုေသခ်ာေလ့လာၿပီး မွတ္ပုံတင္မရိွေသာအဖြဲ႔မ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္မရိွေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာပြဲမ်ားကို မတက္ျခင္းတို႔သည္ အစိုးရနွင့္ လူထုမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဒီမိုကရင္စီစနစ္ကို မ်ားစြာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုသည္။

အျခားတုိင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ အားေကာင္းေသာ္လည္း လက္ရိွးကယားျပည္နယ္တြင္ လြတ္ေတာ္ပိုင္းေလာက္သာလွ်င္ ကယားျပည္နယ္မွအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ထိေတြ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳအားေကာင္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအပိုင္းသည္ နားလည္မွဳလြဲမွားျခင္း၊ မသိရိွသည္ကို အမ်ားေျပာသည့္အတုိင္း ေယာင္ဝါးၿပီး ဖိတ္ၾကားျခင္းကိုလည္ းမတက္ေရာက္ျခင္း၊ မတရားအသင္းဟု လြဲမွားစြာ ယူဆေနျခင္းသည္ ျပည္နယ္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ လူထု၊ အစိုးရၾကားထဲတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ မ်ားစြာအဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာ အားနည္းေစေသာအခ်က္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအပိုင္းသည္လည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ ျမင့္တင္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါသည္။

Comments

comments