ရွမ္းျပည္နဲ႔ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္စပ္မွာရွိတ့ဲ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံမ်ား

ရွမ္းျပည္နဲ႔ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္ရဲ႕ နယ္စပ္မွာရွိတ့ဲ ေဒသခံေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီတစ္ႏွစ္မွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသလဲ။

Comments

comments