ရွားေတာဖက္တြင္ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ဖို႕ရွိ

ဖဲဘူး

ရွားေတာ ၿမိဳ႕နယ္ တာတေမာတြင္ သံလြင္ ျမစ္ကူးတံတားတစင္း တည္ေဆာက္ရန္ ရွိသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တံတားအထူးအဖြဲ႔ ၆ တာဝန္ရွိသူ ကေျပာသည္။

၎တံတားမွာ ေပ ၁၂၅၀ ရွည္လ်ားမွာ ျဖစ္ၿပီး သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအမ်ိဳးအစား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇- ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ၊ လမ္းတံတားဦးစီးဌာနက ၏ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခုလြိဳင္ေကာ္ နားမွာ၊ ရွားေတာနားမွာ ေဖာက္လိုက္္မယ္ဆိုရင္ ရွားေတာဖက္ကေန ထိုင္းဖက္ကို ျဖတ္သြားလို႕ရမယ္။ အဲဒါလည္း သူတို႕ လ်ာထားေငြထဲမွာလည္းပါတယ္။ အဖြဲ႔ကေတာ့ သူတို႕ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ ေတြ ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕က ေဆာက္မလဲဆိုတာေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ။ တံတား” ဟု တံတားအထူးအဖြဲ႔ ၆ မွ ဦးလိႈင္မ်ိဳးဝင္း ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တံတားအတြက္ တိုင္းတာမႈမ်ား မလုပ္ရေသးေၾကာင္းဆိုပါသည္။ တံတားအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ လ်ာထားေငြသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ေထာင္ အဆိုျပဳ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းေတြ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္အတြင္း တံတား စီမံကိန္း ၅ခု ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ရွားေတာ သံလြင္ျမစ္ျဖတ္တံတား မွာ အႀကီးဆံုးစီမံကိန္းတခုျဖစ္သည္။

Comments

comments