လာမည့္ႏွစ္ ၾကယ္ဖိုးၾကီးစာေပ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို ထုတ္ေဝ သင္ၾကားသြားႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုရထံ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၾကယ္ဖိုးႀကီးဗ်ည္းအကၡရာ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို ေရးသားထုတ္ေဝသင္ၾကားသြားႏိုင္ ရန္အတြက္ ကယားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ က ျပည္နယ္အစိုးရထံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံထားေၾကာင္းသိရသည္။

“အဲဒါကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွာ ပံုႏုိပ္ထုတ္ေဝေတာ့မယ္။ ငါတို႕မဟုတ္ဘူး ဒီအေျခခံပညာ ကေန (အစိုးရ) ပံုႏိုပ္ထုတ္ေဝေတာ့မယ္။ ပံုႏိုပ္ထုတ္ေဝေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ သူတို႕က အခ်က္အလက္ေတာင္းတယ္။ သူတို႕ကဘာေျပာလဲဆို ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို တခါထဲေတာင္းေပးေပါ့ေနာ။” ဟု ကယားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဆရာမိုးဇက္ညန္႕ရယ္ကေျပာသည္။

လက္ရွိမွာ တိုင္းရင္းသားစာေပေတြကို အစိုးရေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ အခ်ိန္မ်ားတြင္သာသင္ၾကားခြင့္ရေနၿပီး ထိေရာက္မႈသိပ္မရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ထိေရာက္မႈမရွိဘူးဆိုေပမဲ့လည္း အခြင့္အေရးေပးတာေလာက္ဆိုရင္လည္းမဆိုးဘူး” . ဟု ဆရာ မိုးဇက္ညြန္႕ရယ္ကဆက္ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားစာေပကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရသို႕ တင္ျပႏိုင္သည္ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈက ကႏၱာရဝတိုင္း(မ္) သတင္းေထာက္သို႕ ေျပာဆိုထားပါသည္။

ၾကယ္ဖိုးႀကီးစာေပ ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အစိုးရက အသိမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပအခ်ိန္တြင္ ဘာသာျပန္ထားသည့္ စာအုပ္မ်ားျဖင့္သာ သင္ၾကားလာခဲ့ရာ ယခုသင္ရိုးညြန္းတမ္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ကာ ျပည္နယ္အစိုးရထံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments