အလယ္ကယန္းေဒသမွာ ခရစၥမတ္ အတြင္း အခမဲ့ ေဆးကု

ရွမ္း၊ေတာင္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ကယန္းေက်းရြာအုပ္စုက ဆီးဘူးတုိက္နယ္ေဆးရံု ဧရိယာမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာ (၇) ရြာကို ခရစၥမတ္ကာလတြင္း နယ္လွည့္ၿပီးေတာ့ အခမဲ့ ေဆးကုသတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Comments

comments