ဦးဒိုးဒို

အမည် – ဦးဒိုးဒို
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၀၁၃၁၅
အသက် – ၆၂နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးဝင်းဦး

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးဝင်းဦးနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၀၃၁၈အသက် – ၅၆နှစ်ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပ)အလုပ်အကိုင် – ကုန်သည်ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments