ဦးမရမ်ဂမ်

အမည် – ဦးမရမ်ဂမ်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၃၃၉၄
အသက် – ၁၃၁၈ခု တော်သလင်းလပြည့်
ပညာအရည်အချင်း – ၈တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – စိုက်ပျိုးရေး
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

နော်ဘွယ်လေထူး

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – နော်ဘွယ်လေထူးနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၇၇၀၉အသက် – ၃၈နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၉တန်းအောင်အလုပ်အကိုင် – ခဲလုပ်ငန်းဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments