ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွာ ေျမၿပိဳႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ဇုန္ရွိနေ

ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွာ ေျမၿပိဳႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ဇုန္ရွိေနေပမဲ့လည္း ခဲက်င္းလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ကိုုင္ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။

အႏၱရာယ္ဇုုန္ေတြကေတာ့ ေမာ္ခ်ီးေဒသရဲ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္နဲ႔ ရတနာေအာင္ေျမရပ္ကြက္မွာ ၅ ေနရာ၊ ယူေကာ္ခို(၁၃)ကုန္းမွာ ၃ ေနရာ စုစုေပါင္း ၈ ေနရာ ရွိပါတယ္။

ေဒသခံေတြအေနနဲ႕လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနၾကတဲ့သူေတြအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ေတြကို အႏၱာရယ္ၾကားက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသးတယ္လို႔ ေမာ္ခ်ီးေဒသခံ ေနာ္လူဒီး က ေျပာပါတယ္။

Comments

comments