ေမာ္ခ်ီးေဒသ ေျမၿပိဳႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ (၈) ေနရာေတြ႕ရွိ

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ေျမၿပိဳမႈမွအကာအကြယ္လုပ္ရန္ ၈ ေနရာရွိသည္ဟု ေမာ္ခ်ီးေဒသသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္ကစစ္ေဆးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသအတြင္းေျမၿပိဳမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေမာ္ခ်ီးေဒသသဘာဝေဘးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးအႏၱရာယ္မျဖစ္ပြားေစရန္ မတ္လ၁၄ရက္ေန႔ကကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသ၏ ခဲလုပ္ကြက္ေနရာအမ်ားစုကို သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ႏွင့္ ရတနာေအာင္ေျမရပ္ကြက္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္၅ေနရာႏွင့္ ယူေကာ္ခို (၁၃)ကုန္းတြင္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ၃ ေနရာစုစုေပါင္း၈ေနရာကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္က “ေျမမၿပိဳေအာင္ပဲလုိက္ကာကြယ္တယ္ေပါ့။ တကယ္ၿပိဳရင္ဘယ္မွာလဲေဆးဝါး၊ေဆးဝါးဆိုတာမရွိဘူး။ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္သိန္းႏႈန္းနဲ႔ထာက္ပံ့ေပးမယ္”ဟု ေျပာပါသည္။

သဘာဝေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ ခဲလုပ္ကြက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကိုတစ္လလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေဆးဝါးကုသေပးမည့္ အေၾကာင္ းမတ္လ၂ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအရသိရသည္။

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည့္ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျမထိန္းနံရံျပဳလုပ္ရန္ အျခားေသာကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ေကာ္မတီမွျပန္လည္အစည္းအေဝးထုိင္မည္ျဖစ္သည္။

မည္မွ်သံုးစြဲမည္ကိုဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္ ထံမွ သိရသည္။

ယခင္ေျမၿပိဳထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူအိမ္မ်ားမေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သတၱဳတြင္းဥပေဒအရမိုင္းဧရိယာတြင္ လူမ်ားမေနသင့္ေၾကာင္း၊ေျမသား၏ အေလးခ်ိန္ကိုေလ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း၊ေျမထိန္းနံရံမ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္ေၾကာင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုေျမၿပိဴမႈမျဖစ္ပြားႏိုင္ရန္အတြက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။

“အရင္ကေျမၿပိဳတဲ့ေနရာေတြမွာလူေတြေနၾကတယ္။ အဲဒီေနရာမွာလူေတြမေနခိုင္းေတာ့ဘူး။ လူေတြေနတဲ့ေနရာမွာ ေတာင္ကုန္းေအာက္မွာေျမထိန္းနံရံေတြလုပ္ဖို႕လိုတယ္။ ေရစီးေၾကာင္းေျမာင္းေဖာက္ဖို႕လိုတယ္။ ေရေျမာင္းမရွိရင္ေအာက္က တိုက္စားရင္အကုန္ပါကုန္မယ္”ေမာ္ခ်ီးေဒသသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဘဘာဝေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ေရေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ေျမလႊာမ်ားေလ်ာက်ျခင္းစသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္းေဒသခံေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီမွရန္ပံုေငြ သိန္း၅၀၀လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းအရသိရသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ကို၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ၾသဂုတ္လတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိေမာ္ခ်ီးေဒသသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ျကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ႏိုင္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ နာယကအဖြဲ႔ဝင္၆ဦးရွိၿပီး Main ေကာ္မတီဝင္ ၁၉ဦးျဖင့္ အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments