ေျမေတာ္လွန္ေရး

ဖူးေမာ္ ေရးသားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေျမယာျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ယခင္ကတည္းက ကယားျပည္နယ္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ျပႆနာရႈပ္ေထြးမႈရွိေနသည္မွာ ယခုခ်ိန္ထိပါ။

ကိုယ့္ေျမေပၚ စိုက္စားေနသည့္ ေတာင္သူမ်ားတရားစြဲခံရတဲ့ဘဝ

လက္ရွိကယားျပည္နယ္၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈသည္ ျပည္နယ္အတြင္းအႀကီးဆံုးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သလို ယခုလိုမိုးတြင္းအခ်ိန္သည္ ကယားျပည္နယ္လိုစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ဒီလိုလုပ္ငန္းစခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလိုလိုႀကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္ေျမတြင္ လုပ္ကိုင္ရင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ဟု ဆိုကာတရားစြဲခံေနရတဲ့ကိစၥေတြပါ။

ယခုႏွစ္၂၀၁၉ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၁ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္းယံ လူအမ်ားအိပ္ေမာက်အခ်ိန္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ရဲစခန္းမွ ရဲအင္အား(၃၀)ခန္႔သည္ ေဒါမူကလားရြာတပ္သိမ္းေျမနွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားထဲမွ(၂)ဦးကို လာေရာက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

၎တို႕ကို ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္စီးသည့္အမႈ ပုဒ္မ၆(၁)ျဖင့္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားထားသည့္အဆင့္ထိ ျဖစ္လာပါသည္။

ေတာင္သူႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္နီေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ၂၂ရက္ေန႔ဇြန္လ ၂၀၁၉ ေန႔စြဲပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပပါသည္။

ထို႔အျပင္သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ႏွစ္စဥ္နွစ္တုိင္း ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္ ေဒါဆိုေရွးေက်းရြာေျမယာကို အမတ(၃၆၀)မွ၄င္း၊ ေဒါမူကလားေက်းရြာ၊ လြိဳင္တမူးေက်းရြာ၊ ၃မိုင္ပါႀကဲေက်းရြာ၊ ေျမနီကုန္ေက်းရြာေျမယာမ်ားကိုအမတ(၃၅၆)၊ ခမရ (၂၅၀)မွ၄င္း၊ BEတပ္မွ ၄င္း လာေရာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာသည့္အျပင္ ေက်းရြာရွိေတာင္သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိလာသည္။

စစ္တပ္က ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာကိုသိမ္းဆည္းၿပီး ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၿခံစည္းရိုးမ်ားခတ္ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတို႕ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ ကရင္နီေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး တရားရံုးတြင္အမႈေပါင္း (၅၀)ခန္႔ တရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ခူးတူရယ္က၂၆ရက္ေန႔ ဇြန္လ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ေျမယာျပသာနာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသြားသည္။

ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒႏွင့္ တိုင္းရင္းသာေဒသခံမ်ား၏ အခက္

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားရွိေနသလို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အစိုးရထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္လက္ရွိ NLDအစိုးရလက္ထက္တြင္ အသစ္ထပ္မံ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ဥပေဒေၾကာင့္ ေတာင္သူအပါအဝင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးနီးပါးသည္ ေျမယာမဲ့ဘဝသုိ႔ေရာက္ရေတာ့မည့္ အေနအထားကိုေရာက္ရွိလာပါသည္။

ယခင္ႏွစ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဆိုၿပီး ဥပေဒတစ္ရပ္ကို တရားဝင္သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ၄င္းသတ္မွတ္ထားသည့္ေျမေပၚမွာ အမွီျပဳေနရသူမ်ားအားလံုးကို (၆)လအတြင္း အသံုးျပဳခြင့္မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းဥပေဒအရ မွတ္ပံုမတင္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္၂ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္၅သိန္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္၂ခုလံုးက်ခံႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ အသစ္ထပ္မံအတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ေတာင္သူအမ်ားစုက ၄င္းဥပေဒကိုမသိရွိၾကပါ။

၄င္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမွ ေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္လိုက္မည္ဆိုလ်င္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆက္ဆက္က ပိုင္ဆိုင္လာၾကသည့္ ေျမမ်ားကိုအၿပီးပိုင္ ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းမ်ား မရွိပဲ ေျမမ်ားအားလံုးသည္ ပိုင္ရွင္ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ တစ္ဦးပိုင္ေျမ၊ လူမ်ိဳးစု မ်ိဳးႏြယ္စုပိုင္ေျမ၊ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ေျမ၊ ေက်းရြာပိုင္ေျမ၊ သခ်ိဳင္းေျမ၊ နတ္ေျမ၊ သာသနာ့ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ၊ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊ ကာကြယ္ေတာ (ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ)၊ ေက်းရြာေျမ၊ အိမ္ယာေျမ(အိမ္ၿခံ)၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ေဘးမဲ့ေတာ( တိရစၦာန္ႀကိဳးဝိုင္း)၊ အမ်ားပိုင္ အေဆာက္အဦးေျမမ်ားသာရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ ၁၉၉၅-၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရ၏ျဖတ္ေလးျဖတ္ကာလအတြင္း ကယားျပည္နယ္မွ ရြာေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ကို ေမာင္းထုတ္မီးရိႈ႕ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ျပည္သူမွာ စစ္ေရွာင္အျဖစ္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ျပည္သူမ်ားမွာရြာလံုးကြ်တ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အျဖစ္ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရသည္။

လက္ရွိတြင္ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း (၂) ခုအတြင္းလူဦးေရ (၁၁၀၀၀) ခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၄င္းတို႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားတြင္ မူရင္းပိုင္ရွင္မ်ားရွိၿပီး ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။

အစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒအရ ေျမေပးမိန္႕၊ ပုံစံ ၁၀၅၊ ေျမဂရမ္ မရွိတဲ့ေျမေနရာေတြကို အစိုးရက ေျမလြတ္၊ေျမရုိင္းေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီးေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမျပႏိုင္တဲ့ မည္သည့္ေျမယာ ကိုမဆိုအစိုးရက သိမ္းဆည္းႏိုင္ကာ ကုမၸဏီမ်ားကိုျဖစ္ေစ စီမံကိန္းေျမေနရာအျဖစ္ခ်ထားတာမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း လည္းေျပာၾကသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ထီးေပၚဆိုေက်းရြာအုပ္စု ေဒါကူးခူေက်းရြာတြင္ ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္းေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပသာနာမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေမာ္သီဒိုရြာ၊ ေခါဘာရြာစသည့္ရြာမ်ားသည္လည္း ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းအျဖစ္ အေလ်ာက္ခံရသည့္မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေခါဘာရြာမွ ဓမၼဆရာဦးထြန္းရီမွ ၄င္း၏ ရြာကိုေျမလြတ္ေျမလပ္အေနျဖင့္ လာေရာက္ေလ်ာက္ထားတဲ့အေပၚ ”သူတုိ႔လာလုပ္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္နားသြားေနရေတာ့မလဲ။ ေအာက္မွာလည္းက်ေနာ္တုိ႔ရြာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။” ဟုေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာ္သီဒိုရြာမွ ေဒၚစူစမ္းနာမွလည္း “တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေတြ လာေလ်ာက္လုိက္ရင္က်မတုိ႔ လုပ္ကိုင္စရာမရွိေတာ့ဘူး။ က်မတုိ႔ သားသမီးေတြ ေနရာေတြ ေနာက္ထပ္ က်မတုိ႔ လုပ္ရမယ့္ ဝမ္းစာအတြက္ အခက္အခဲရွိတာေပါ့ေနာ္။” ဟုဆိုသည္။

ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းဥပေဒကို ဥပေဒထြက္ရွိၿပီး ၿပီးသြားတာလားသို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးေၾကညာရဲ႕လားဟု Law Home မွ ကိုေက်ာ္ဝ႑ေအာင္က ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။

ကိုေက်ာ္ဝ႑ေအာင္မွ “ရြာသားတစ္ေယာက္က က်ေနာ့္ကိုထေျပာတယ္ ဆရာဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုတာ စာအုုပ္စာရြက္ေပၚခ်ေရးခ်ၿပီး က်င့္သံုးတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းကေန လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္းသို႔ ဆင့္ကဲလဲႊေျပာင္းက်င့္သံုးျခင္းစနစ္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူေျပာတဲ့ခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ဟတ္ေကာ့ျဖစ္သြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ေတာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြေျပာလိုက္တဲ့ခ်ိန္မွာ စာအုပ္စာေပေတြနဲ႕ ခ်ေရးၿပီး က်င့္သံုးလာတဲ့ အဆင့္ဆင့္ဆိုတာမ်ိဳးမရွိဘူး။” ဟုေျပာသည္။

ေျမယာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားမႈမ်ား

ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေမာင္းရိႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးျပဳ၍ ၁၉၉၄ ခုနွစ္က ကတ္သလစ္သာသနာေျမေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစရင္းဌာနမွ ေျမစာရင္း ပံုစံ(၁၀၅) ထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမေနရာကိုေျမညွိျခင္း၊ ေျမာင္းတူးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿခံစည္းရိုးကာရံရန္ လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မယ္စဲ့တိုက္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာ၊ သာသနာ့ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေျမယာျပသာနာေျဖရွင္းရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မေက်းရြာအုပ္စု၊ မာခေရာ္ေရွ႕၊ေကးလ်ားေက်းရြာအုပ္စုတြင္းရွိ ေျမဧက(၃၀၀၀)ေက်ာ္ ကိုအမွတ္(၁၄)တန္းျမင့္စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့အေပၚျပန္လည္ရရွိ လိုေၾကာင္း ေဒသခံ(၅၀၀)ေက်ာ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာင္သူလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ခိုးေလွ်ဆိုေတာင္သူ လယ္သမားေကာ္မတီက ဦးေဆာင္၍ ကယားျပည္နယ္မွာ ပထမဦးဆုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒါမူကလားေက်းရြာ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ဧက ၃၀၀ ေလာက္ကို (ခ.မ.ရ ၂၅၀) ႏွင့္ (အ.မ.တ ၃၅၆) တို႔မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ စတင္သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ တပ္ပိုင္အျဖစ္ စစ္တပ္မွ ေျမတုိင္း ၿခံခတ္ဖို႔ အုတ္တိုင္ စိုက္ထူျခင္း၊ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါဆိုေရွးေက်းရြာ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာေတြျဖစ္သည့္ အမွတ္(၃၆၀)အေျမာက္တပ္ရင္းမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧက (၇၀၀)ေက်ာ္တြင္ ဝင္ေရာက္ထြန္းယက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူ (၁၀)ဦး တရားစြဲခံရျပီး ျပစ္ဒဏ္ပါက်ခံခဲ့ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဖရူၿမိဳ႕နယ္ရွိအမွတ္ (၅၃၁) တပ္ရင္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တပ္ရင္းတည္ေဆာက္သည့္ ေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိသည့္ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာရိွ ေဒသခံမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခစိုက္ပ်ိဳးေျမဧက (၆၀၀)ေက်ာ္ကိုတိုးခ်ဲ႕ သိမ္းယူထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ဆိုလ်ားကူးေတာင္သူ ၃၀၀ ခန္႔မွ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရာ ဦးေဆာင္သူငါးဦးကိုစစ္တပ္မွ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ စစ္တပ္မွ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုခံရမႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီးခ်ိန္တြင္ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာ၏ ေျမယာ (၄၉၅)ဧကကို အမွတ္(၅၃၁)တပ္ရင္းမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးျခင္း၊ အမွတ္ (၁၄)တန္းျမင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဧက(၃၀၀၀)ေက်ာ္ထဲမွ ဧက (၈၆၀)အတြက္ တစ္ဧကကို က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ တပ္စြန္႕လြတ္ေျမအျဖစ္ ၁၉၉.၈၆ ဧကကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ျပဳစုထားသည့္ စာရင္းအရသိရသည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားအမ်ားဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာၾကေသာေျမယာ၊ ေတာင္ယာမ်ားကိုယခင္ ဥပေဒတစ္ခုၿပီးတစ္ခု မေပၚခင္အထိ အခ်င္းခ်င္းအၾကားေလးစားလုိက္နာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း ျပစရာျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ကယားျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္မွေျမသိမ္းသည္မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကရွိေနတာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ ယခုလက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၄င္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိေသးပါ။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းအပုိဒ္(၂၆-က)တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရပိုင္ဆိုင္၍ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာေသာ လယ္၊ ေျမ၊ ပိုက္နက္နယ္ေျမႏွင့္ သံယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုဆိုထားသည္။

ေဒါဆိုေရွ႕ထြန္တံုးတိုက္ပြဲတြင္ ေတာင္သူတစ္ဦးက စစ္တပ္ႏွင့္အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုရာတြင္ “က်ေနာ္တုိ႔မွာဒါေလးပဲရွိတယ္။ ဒါေလးနဲ႔ပဲလုပ္စားတယ္။ သူတုိ႔ဒါကိုလုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို သတ္လိုက္နားေအးတယ္။ အေသခံမယ္။ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ မသတ္ဘူးဆိုရင္ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေျမကိုလာမလုနဲ႔” ဟုေျပာသည္။

ယခုတြင္ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီးအဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ျပည္တြင္း CSOs ႏွင့္နယ္စပ္ CBOs တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေျမယာေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး ေျမယာႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ေဆြးေႏြးၿပီး မူၾကမ္းတစ္ခုထြက္လာခဲ့သည္။

ထိုမူၾကမ္းကို ကယားျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္အားလံုးထဲမွ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ ကြင္းဆင္းကာေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူခဲ့သည့္မူၾကမ္းမွာ ယခုဆိုလွ်င္ ကရင္နီေျမမူဝါဒ ထြက္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ကရင္နီေျမယာေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၀)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ေရးထားသည္။

ထိုအခ်က္နည္းတူ ကယားျပည္နယ္ရွိေျမအမ်ားစုသည္ တပ္ပိုင္ေျမ၊ကုမဏီပိုင္ေျမ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပိုင္ေျမႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုင္ေျမမ်ားအမ်ားစုျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရသည္။

ေျမကိုထုတ္ကုန္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုတည္းကိုသာျမင္၍ အသံုးမျပဳၾကပဲဆင္းရဲမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမည့္အစား လူထုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာတြင္ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ အေရးႀကီးပံုႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အစိုးရမွလူထုဖက္မွကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမယာျပသာနာမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ပါသည္။

ေျမသည္ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္၍လူတုိင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္ ေျမလိုအပ္သည္။ ေျမမရွိပါကဂုဏ္သိကၡာမရွိပဲ မေနထိုင္ႏိုင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထုမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ျခင္းမဟုတ္ပဲမိမိတို႔၏ ေျမကိုကာကြယ္ခဲ့၊ ကာကြယ္ေနဆဲ၊ ကာကြယ္သြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

Comments

comments

Next Post

တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ေဒါဆိုေရွးေတာင္သူမ်ားကို ၅ႀကိမ္ေျမာက္ ေခၚယူစစ္ေဆး

Tue Aug 13 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8/"></div>ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ စစ္တပ္မွ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါဆိုေရွးေတာင္သူ ၁၅ ဦးကို ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားရာ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသို႔ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ေခၚယူစစ္ေဆးသြားသည္ဟုသိရသည္။ တရားစြဲခံရေသာ ေတာင္သူ ၁၅ ဦးမွာ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါဆိုေရွးေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို အေျမာက္တပ္ ၃၆၀မွ ဗိုလ္မွဴး ေဌးျမင့္ေက်ာ္က တပ္သိမ္းေျမေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္လုပ္ကိုင္သည့္အတြက္ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ရုံးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ျမင္ရသည့္ပုံစံမဟုတ္ပဲ၊ တဆင့္ခံတိုင္ၾကားခိုင္းသည့္ပုံစံ အေနအထားသုိ႔ ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားအား လေရာက္ဝန္းရံသူ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံးမွ ေမာ္ဖေရျမာက အခုလိုေျပာပါသည္။ “ဒီေန႔ တရားလိုဖက္က ထြက္ဆိုလိုက္တဲ့အခ်က္ေတြဆိုရင္ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->