၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆို

လက္ရွိမွာေတာ့ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအျဖစ္ ဟိုတယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္နယ္အတြင္း ကန္႔သတ္နယ္ေျမေတြျဖစ္တ့ဲ ေဘာလခဲ၊ မယ္စ့ဲ၊ ဖားေဆာင္ၿမိဳ႕ေတြဆီ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကို သြားလာခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေပမ့ဲ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရြာသစ္ၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကန္႔သတ္နယ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments