“၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္က်ရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဆက္ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ကေတာ့ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနအႀကီးႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္”

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္

လက္ရွိကယားျပည္နယ္အတြင္းတြင္ စစ္တပ္ဘက္မွ တပ္စခန္းတိုးခ်ဲ႕ ေနထိုင္လာမႈသည္ ေဒသခံေတြအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ထိတ္လန္႕မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ဘုိးဘြာစဥ္ဆက္က လုပ္ကိုင္စားလာသည့္ ေျမယာကိုဆုံးရႈံးေနၾကရျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကးရုပ္ တည္ထားၿပီးေနာက္ ကရင္နီလူငယ္ကို အစိုးရက ျပန္တရားစြဲျခင္း စသည့္ ျပည္နယ္၏ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တနည္းတဖုံ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာေစသည္ဟု အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႕ အေျခအေနႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းကို ကႏၱာရ၀တီတိုင္းမ္မွ ကယားျပည္နယ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာပံ့ပိုးသူ ဆရာမာတီးယာနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေမး။ ။ ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆရာတို႕အေနနဲ႕ ဘာေျပာခ်င္လဲ။

ေျဖ။ ။ ျပည္နယ္ေတြမွာေျမလြတ္ေျမလပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္နယ္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံဌာေနေဒသခံေတြ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုပိုၿပီးေတာ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိလာေနတယ္။ အျခားအက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ဒီေျမယာေပၚမွာေျမလြတ္ေျမလပ္ေတြကိုေလွ်ာက္တင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အဲ့ဒါကေတာ့ ေျမလြတ္ေျမလပ္နဲ႔ ဆိုင္တာေပါ့ေနာ။ ပိုၿပီးေတာ့မွ အခုျပည္သူေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔တဲ့ျပႆနာေပါ့။ဆိုေတာ့ဒီအထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္သူေတြကိုသိမ္းဆည္းတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ေျမယာေတြေပါ့၊ အဲ့ဒီဟာေတြက အခုလက္ရွိေတာင္သူေတြနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ ေျမယာသိမ္းဆည္းတဲ့ ဒီခုဏေျပာတဲ့ စစ္တပ္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔တဲ့ ျပႆနာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔စိုးရိမ္တာက အခုလက္ရွိဒီအေပၚမွာဖမ္းဆီးၿပီးတရားစြဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာကေရရွည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ပြဲမွာသြားၿပီးေတာ့ ဂယက္ရိုက္တာ။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီအေပၚမွာထပ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရကထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့၊ အခုလက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ခုဏေျပာတဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မလိုအပ္တဲ့ ေဒသႏၱရအမိန္႔ေတြ အဆင့္ဆင့္ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးေတြကလည္း ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပိုၿပီးေတာ့မွ ဂယက္ရိုက္ေစတာေပါ့ေနာ။

ေမး။ ။ ျပည္နယ္ထဲမွာ ထပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေၾကးရုပ္ကိစၥနဲ႔ေကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ထိခိုက္ေစႏိုင္လားဆရာ။

လက္ရွိဒီေၾကးရုပ္ကိစၥေပၚမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ လူငယ္အစုအဖြဲ႔ေတြကို ထပ္ၿပီးဖမ္းဆီးတဲ့ဟာေတြ၊ ဒီေၾကးရုပ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးစုစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီေတြကို သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးစုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္ေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ပိတ္ပင္တားဆီးတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႏႊယ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ။ ကိစၥရပ္ေတြအေနနဲ႔ ဒါေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္က ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့။

ေမး။ ။ ဆရာတို႔ အရပ္ဖက္အေနနဲ႔ ေက်းရြာေဒသခံေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြ တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာတယ္လို႔ ထင္လဲ။

ေျဖ။ ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အရင့္အရင္တုန္းကဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက ဒီလိုသူတို႔ရဲ႕အေရးကို ေျပာဖို႔ဆိုဖို႔ဆိုတာက အင္မတန္ခက္ခဲတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးစလာတဲ့ ၂၀၁၂ေနာက္ပိုင္း၊ အခုျပည္သူေတြဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ရပ္ေရးရြာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျပာဆိုလာႏိုင္တယ္ဆိုတာက တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ အထူးသျဖင့္ လူထုေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကိုျမွင့္တင္ေပးလို႔ ဒီလိုအေျခအေနေတြ ေရာက္ရွိလာတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တယ္။

ေမး။ ။ ဆရာတို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အခန္းက႑ေတြကို တစ္ခ်က္ ရွင္းျပေပးပါလားရွင့္။

ေျဖ။ ။ ဒီလိုမ်ိဳး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း အဆင့္ဆင့္မွာေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကလည္းပဲ ဒီအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္မွာဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြမွာ မပ်က္ျပားသြားေအာင္ ျပည္နယ္ရဲ႕ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာလည္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လူထုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုးျဖစ္မယ့္ ျပႆနာေတြကို ဒီထက္ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့မွ ဒါကိုျပန္ၿပီးေတာ့မွ ထိန္းညွိရတဲ့ကိစၥေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ အနီးကပ္ ဒီလက္ရွိရွိေနတဲ့ အစိုးရေတြနဲ႔ အဓိကသြားေရာက္တင္ျပတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးေဖာ္ေဆာင္တာေပါ့ေနာ။ ဒါမယ့္ ဒီအေပၚမွာလည္း ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနတာလည္း ျမင္ရတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ေတာ့ လုပ္ၾကတာေပါ့ေနာ။

ေမး။ ။ ဆရာတို႔ကအစိုးရေတြသြားၿပီးစကားေျပာတာ၊ တင္ျပတာေတြလုပ္တယ္ေပါ့ေနာ။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရဘက္ကေရာ ဆရာတို႔ CSOs ေတြရဲ႕အသံေတြကိုနားေထာင္ၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားတာမ်ိဳးေတြ ရွိဖူးလားရွင့္။

ေျဖ။ ။ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာအားေကာင္းတဲ့ဟာေတြ ရွိသလိုအားနည္းတဲ့ဟာေတြလည္းရွိတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ ဒါကေတာ့ အေကာင္းဘက္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရွိတာေပါ့။ ဥပမာေအာက္ေျခမွာျဖစ္ပြားတဲ့ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာသြားေရာက္ညွိႏွိဳင္းတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာသူ႔နဲ႔သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔ေတြကဒါကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းၿပီးေတာ့မွ အေျဖရွာတဲ့ဟာလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီျပည္နယ္မွာတျခားတိုင္း/ျပည္နယ္နဲ႔ ယွဥ္လို႔ရွိရင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈႏွဳန္းနည္းတဲ့ဟာမ်ိဳးေပါ့။

Advertisement

ေမး။ ။ လက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားျပန္ဝင္လာၾကတယ္၊ အစိုးရကလည္း အခမ္းအနားနဲ႔ ႀကိဳဆိုေနၾကတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာေနထိုင္မယ့္ ေနရာေတြမွာ လံုၿခံဳေရးေတြ အားလံုးအဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီလား။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရပ္ဖက္အဖြြဲ႔ အစည္းအေနနဲ႔က ဘာကိုပဲစိုးရိမ္ေနလဲဆိုရင္ လက္ရွိျပန္လာေနတဲ့သူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အထူးသျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ေရရွည္မွာ သူတို႔ဘဝလံုၿခံဳမႈအတြက္ ခံစားရမယ့္ လံုၿခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳတဲ့အိမ္ေနရာရွိဖို႔ ကိစၥရပ္ေတြက အစိုးရဘက္က ဒါကိုစနစ္တက် ဒါေတြကို သုေတသနလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ထြက္ရွိလာတဲ့ သုေတသနေပၚမွာ မူဝါဒတစ္ခုခ်မွတ္ၿပီးေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ အဲ့လိုသံုးသပ္တယ္။ သံုးသပ္မိတယ္ဆိုတာကလည္း ဒုကၡသည္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ မျပန္လာခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥရပ္ေတြကို သြားတင္ျပတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပန္လာေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုတစ္ခ်ိဳ႕ သူတို႔ျပန္လာမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕စားဝတ္ေနေရးကိစၥ၊ သူတို႔ရဲ႕က်န္းမာေရးကိစၥ၊ ပညာေရးကိစၥေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရင္းနဲ႔ ထြက္လာတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို သြားတင္ျပတဲ့ေနရာမွာ ခုဏကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာတဲ့ အစိုးရဘက္က ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြက အားနည္းတယ္ဆိုတာ သိသိသာသာႀကီး ေတြ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ။

ေမး ။ ။ က်န္ေနေသးတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ဘာအသိေပးခ်င္လဲ။

ေျဖ။ ။ လက္ရွိေပါ့ေနာ၊ ဒုကၡသည္ျပန္လာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာကို မက္လံုးေပးတယ္လို႔ ျမင္တယ္ေပါ့ေနာ။ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိႏိုင္ငံက တစ္ပါးႏိုင္ငံမွာ ဒုကၡသည္မရွိေတာ့ပါဘူး ဆိုတာကို မက္လံုးေပးခ်င္တာျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြက အာမခံခ်က္ရွိၿပီးေတာ့မွ ဒါကို မူဝါဒတစ္ခုခုအေနနဲ႔ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ဒါကို တိတိက်က်ေဖာ္ေဆာင္ေနပါတယ္ လို႔ မရွိေသးသေရြ႕ကေတာ့ ေနာက္ျပန္လာမယ့္ ဒုကၡသည္လူထုေတြအတြက္ကေတာ့ ခုဏေျပာတဲ့ လူသားတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ အင္မတန္မွ ခဲယဥ္းတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အဲ့လိုပဲေျပာျပခ်င္တယ္။

ေမး။ ။ ကယားျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြ ေျပာျပခ်င္တာ ဘာရွိဦးမလဲ။

ေျဖ။ ။ တစ္ျခားၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာကေတာ့ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေပါ့ေနာ။ အခုက ေရြးေကာက္ပြဲလည္း နီးလာၿပီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဒါေတြကိုတပ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚတဲ့ အစိုးရေတြကလည္း စိတ္ဝင္စားမႈနည္းလာတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းက ေရွ႕တိုးလို႔လည္းမရ၊ ေနာက္ဆုတ္လို႔လည္းမရဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ေနတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္ရတယ္ေပါ့ေနာ။ အဲ့လိုျမင္ေတြ႔ရေတာ့ တစ္ဖက္က တပ္မေတာ္ကလည္း အပစ္ရပ္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ လြန္ခဲ့တဲ့၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလကေန စၿပီးေတာ့မွ ခုခ်ိန္ထိ ၄လကေနမွ ၂လ၊ ၂လကေန ၂လဆိုတာကလည္း ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လာၿပီေပါ့။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္က်ရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဆက္ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ကေတာ့ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနအႀကီးႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္တယ္ေပါ့ေနာ။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ အခုလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ အစိုးရက ဒါေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ စနစ္တက် လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေနာင္လာမယ့္ အစိုးရကို လက္လႊဲေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ဟာက မထြက္လာသေရြ႕ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ၂၀၂၀ၿပီးတာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကလည္း အဆံုးသတ္လိုက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ အဲ့ေလာက္အေျခအေနထိ အဆိုးဆံုးအေျခအေနထိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဘက္ကေနလည္း သူတို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အပစ္ရပ္ကိစၥေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၂၀ထိ သူတို႔က အပစ္ရပ္ပါတယ္လို႔ ဆက္လုပ္ေနရင္ေတာ့ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို တပ္မေတာ္ကပဲ ေဖာ္ေဆာင္တယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္သြားရင္ တကယ္စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔ေတာ့ အလွမ္းေဝးေနေသးတာေပါ့ေနာ။

Comments

comments

Next Post

KNPP ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ နဲနယ္ပလိုးနွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

Thu Jul 18 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9/"></div>“အဓိက တပ္လွုပ္ရွားသြားလာမႈတို႔ ေျပာဆိုမႈတို႔ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အျပဳအမူေတြေပါ့ က်ေတာ္တုိ႔ဖက္က စိုးရိမ္မႈေတြ တင္ျပခဲ့တယ္။” ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)သည္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႕က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC တို႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္လည့္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ထပ္မံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ရက္သာအတြင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားအေျခအေနကို ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ KNPP ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ နဲနယ္ပလိုးကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ေမး။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံု […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->