၂၀၂၀ ၏ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ

ဘုိထီး (ေငြေတာင္ျပည္) ေရးသားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီႏုိင္ငံကို လူတစ္စုကသာ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို လူတစ္စုကသာ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ထက္ အာဏာတည္ျမဲေရးကိုပဲ အျမဲဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ လူတစ္စုကသာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟာ “ခဏေလးပါကိုကိုရယ္” မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အာဏာသည္ျမဲသည္ထက္တည္ျမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ေရၾကည္ရာ ၊ ျမက္ႏုရာရွာ ေဖြစားေသာက္ရင္းအတူတကြ ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

သမိုင္းေပးအေျခအေနအရ အတူတကြစုရုံးေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူတစ္စုကသာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အယူအဆေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သာ လူတစုကသာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာစတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ငါးႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ၾကတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ အင္အားၾကီးအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အာဏာျပိဳင္ၾကတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြပဲျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေဒသတစ္ခုလုံးဟာ လူတစ္စုရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သာ မေရာက္ရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာလည္း ဘာျပသာနာမွရွိမွာမဟုတ္ဘူး။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ျပသာနာအားလုံးဟာ လူတစ္စုကသာ ဖန္တီးခဲ့တာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အစိုးရအၾကားျဖစ္ေနတဲ့ ခဲြမထြက္ရ ျပသာနာဟာတို္င္းရင္းသားအားလုံးကို လူတစ္စုက ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့ ျပသာနာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အင္အားၾကီးအုပ္စုအခ်င္းခ်င္းအာဏာျပိဳင္တဲ့ျပသာနာဟာ ၈၈ အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္းမွာ တို္င္းရင္းသား ေဒသထိျပန္႔ႏွံ႔သြားပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ အင္အားၾကီးအုပ္စုက တုိင္းရင္းသားေဒသတစ္ခုလုံးကို စိုးမိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ တို္င္းရင္းသားေဒသမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ထိုးစစ္ဆင္မႈျပသာနာသံယံဇာတဆုံးရႈံးမႈျပသာနာစတဲ့ ျပသာနာအားလုံးဟာ အင္အားၾကီးအုပ္စုက တို္င္းရင္းသားေဒသကို လြမ္းမိုးလာတာႏွင့္အတူ ပါလာတဲ့ ျပသာနာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္အဖဲြ႔အစည္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တဲ့ စာခ်ဳပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 တစ္ႏို္င္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ႏွင့္ မဆိုင္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလုံး အစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွသာ တိုင္းရင္းသားေဒသတစ္ခုလုံးျငိမ္းခ်မ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ‘’ဝ’’ တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားဟာ ဒီေန႔ထိတစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္ မေရးထိုးခဲ့ေပမဲ့ သူတုိ႔အေျခစိုက္တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသတစ္ခုလုံး ျငိမ္းခ်မ္းသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကိုးကန္႔ေဒသဟာ အစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ေဒသတစ္ခုမဟုတ္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္းျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တာဟာ လူတစ္စုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာတိုင္းရင္းသားေဒသအေပၚ အျမဲသက္ေရာက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

 ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ေအာက္မွာ က်ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္တုန္းက တိုင္းရင္းသားရဲ႕ဘဝဟာ လူေစ့တန္းေစ့ေနႏိုင္တဲ့ ဘဝျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိတိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ေဒသမွာ ကုိယ္ပုိင္ဓေလ့မ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈေတြ အသုံးျပဳတာဟာ အဂၤလိပ္အစိုးရရဲ႕ အားေပးကူညီမႈေၾကာင့္ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိအသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့တုိင္းရင္းသားကို အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ လူတစ္စုက အဂၤလိပ္အစိုးရကို တို္က္ထုတ္ျပီးလြတ္လပ္ေရးကို ရယူခဲ့တာပါ။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ရခဲ့တဲ့လြတ္လပ္ေရးဟာ လူတစ္စုရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ပါဘူး။

လာမည္႔ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြဟာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ဆုံးရႈံးခဲ့သမွ် ျပန္လည္ရရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ဒီလုိဆုံးရႈ့ံးမႈမ်ိဳးေနာက္ထပ္မဆုံးရႈံးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္႔ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အခြင့္အေရးရရွိဖို႔ တုိင္းရင္းသားအေနနဲ႔ ဦးဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမွာက ကိုယ့္ေဒသခံအစိုးရကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ကိုယ့္ေဒသခံအစိုးရကုို ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ႏို္င္တဲ့ အခြင့္အေရးရရွိဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေထာက္ခံအားေပးမႈက မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေထာက္ခံအားေပးမႈမရွိပဲ အင္အားၾကီးအုပ္စုႏွင့္သာ ဆက္ျပီးပူးေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေဒသအစိုးရကို ကုိယ္ကုိယ္ဘယ္ေတာ့မွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမွာမဟုတ္ဘူး။

 တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဝိုင္းဝန္းကူညီအားေပးျခင္းကသာ စစ္မွန္တဲ့အခြင့္အေရးကို ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Comments

comments

Next Post

ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ျမွင့္တင္ေပးပါ။

Tue Aug 6 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80-%e1%81%8f%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%91%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e/"></div>ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ ဗမာဘာသာကို ဦးစားေပးထားျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားမည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၾကသည္။  မၾကာေသးမွီက ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႕တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေရးကိစၥအား ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကို KnIC မွ တင္ျပထားခဲ့ပါသည္။   “ပညာတတ္ကြ်မ္းတဲ့ သူေတြလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္၊ ဗမာပဲ တတ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္မိခင္စာေပကို မတတ္ကြ်မ္းၾကဘူး။ ကိုယ့္မိခင္ဘာသာစကားကို မသုံးၾကပဲ တျခားဘာသာစကားကိုပဲ သုံးၾကတယ္။” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က ယခုေခတ္ပညာတတ္လူငယ္အမ်ားစုကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုသြားပါသည္။  ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာက္သြားသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းထဲ က်န္ေနသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးလူငယ္မိဘမ်ားကအစ မိမိတို႔၏ မိခင္တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို မသိေတာ့သူ အမ်ားႀကီးရွိလာသည့္အတြက္ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80-%e1%81%8f%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%91%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->