ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ဖုိရမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး အနည္းဆုံး ၃၀ ရာႏႈန္း ပါ၀င္လာရန္ တိုက္တြန္း

ထ်ိဳးျမာ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အရပ္အဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနည္းဆုံး ၃၀ရာခိုင္နွဳန္းပါ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း CSO ဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတာ၀န္ခံ ကိုသြင္လင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖိတ္ၾကားတဲ့ထဲမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖိတ္ၾကားေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ (TOR )လုပ္ငန္းလမ္းညြန္ထဲမွာကို တရားဝင္ေရးထားၿပီးေတာ့ အဲ့အတုိင္းဖိတ္ၾကားဖို႔ က်ေနာ္အားလုံးကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ မျဖစ္မေနေပးရမယ္ဆိုတဲ့ပုံစံမ်ိဳးကိုထိ တိုက္တြန္းထားတယ္ ” ဟု၎ကေျပာသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ရရိွထားေသာစာရင္းမ်ားအရ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ CSOsအႀကိဳဖိုရမ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၃)ဦးတြင္ အမ်ဳိးသမီး(၆)ဦးသာပါ၀င္သည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ တုိင္းေဒသၾကီးတာ၀န္ခံ (၃)ျဖစ္သူ ေဒၚရီရီေထြးက “ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွာက အမ်ဳိးသမီးအရမ္းနည္းေသးတယ္ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြကုိ train(သင္တန္းေပး) ေနရဆဲပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ အခု CSOs ဖုိရမ္မွာလည္း ကၽြန္မတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြနည္းႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ျဖည့္ ေပးရမယ္။ ဒါမွသာပဲ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြကို တြဲေခၚရာေရာက္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရိွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနွင့္ CSOsအႀကိဳဖိုရမ္ကိုတက္ေရာက္နုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာကိုယ္စားလွယ္ (၃၅)ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး(၉)ဦး၊ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါဝင္သည္။

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ programmer coordinator ေဒၚမိဆားယားပိြဳင့္က “ က်မတို႔က တစ္ခါတစ္ခါ က်မတို႔သုံးေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ရိွရိွပါဝင္ျခင္းေပါ့ ဟိုမွာေရာက္လို႔ရိွရင္ အမ်ိဳးသမီးအသံ ျမွင့္တင္နုိင္ဖို႔ ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီး အသံထဲမွာမွ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုံျခဳံမွဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါမွဳ အဲ့ဒါကို က်မတို႔ high light လုပ္နုိင္မွပဲ ဒီကိုးဦးက ပိုၿပီးေတာ့ မြန္ျပည္နယ္မွာရိွတဲ့အမ်ိဳးသမီးထုေတြအားလုံးေပါ့ေနာ။ ဒီမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ျပသနာေတြအားလုံးကို သြားၿပီးေတာ့ တင္ျပနိုင္ဖို႔ကိုလည္း အေရးႀကီးတယ္ေပါ့ေနာ” ဟု သူကေျပာသည္။

AGIPP(Alliance for Gender Inclusion in Peace Process)၏ စာရင္းအရ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈ အမ်ားဆုံးမွာ အဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(SD)ျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႔တြင္ ၁၃ဒသမ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈႏႈန္း အနည္းဆုံးအဖြဲ႔မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုေကာ္မတီ(UPCC) ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC –U)၊ တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ ဆိုင္ရာ ညိွနိွဳင္းအစည္းအေဝး (JICM) တို႔တြင္ သုညရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။

Myanmar Institute of Gender Studied ၏ စာရင္းအရ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားဆုံးပါ၀င္မႈသည္ ကူညီပံပုိးသူမ်ားအျဖစ္သာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ပါ၀င္မႈအနည္းဆုံးအျဖစ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး JMC – S တြင္ သုညရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးသင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာပါ၀င္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ဖတ္ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးျမွင့္တင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္အျဖစ္ က႑အသီးသီးတြင္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးက ႀကိဳးစားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Comments

comments

Next Post

ဦးစိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

Wed Feb 22 , 2017
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%84%e1%80%b6%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%b9/"></div>ထ်ိဳးျမာ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွာ နိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး နွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)မွာ တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး -၂ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က သတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းထားတာကို ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္မွာေကာက္နုတ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ေမး။ ။ အစိုးရကလည္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ EAOs (တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္) […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%84%e1%80%b6%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%b9/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->