ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဘာေၾကာင့္မ်ားလာခ့ဲရသလဲ

မူအက္စတာ

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရအဖြဲ႔ အာဏာလြဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ဧၿပီလအထိမွာ ၁ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေခ်ၿပီ။  ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံကာဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္လာခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မ်ားျပားလာခဲ့ရသလဲဆိုတာ ။ ျပန္ၾကည့္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အစိုးရမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴရႈမႈမ်ားလာျခင္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၎တို႔အစား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို  ျပည္သူမ်ားက တစ္နည္းနည္း တစ္ဖံုဖံု တိုက္တြန္းေနၾကေတာ့သည္။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပမႈမ်ား (၁၁)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူမ်ားၾကား၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအားလံုးကို ၎တို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အစိုးရ   ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစလုိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္သာ တြန္းအားေပးေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကိုဒီးဒီကဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကို ျပန္ေျပာင္းလိုက္ရာတြင္ ယခင္ကလို ခြင့္ျပဳစာကို တစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားကာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္မလိုေတာ့ပဲ၊ ဆႏၵျပပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္နီးမွ အေၾကာင္းၾကားၾကားႏိုင္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေစာင့္စရာမလိုေတာ့သည္ျဖစ္၍ ယခင္ကထက္ ပို၍လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူလာခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ဆႏၵျပမႈ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕သည္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္မသက္ဆိုင္ပဲ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာလည္း ရွိေပသည္။ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ ေျပာင္းဖူးသပိတ္( ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵျပပြဲ)သည္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ အစိုးရမ်ားသည္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မီကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိပဲ အခ်ိန္ဆြဲထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပႆာနာမ်ား ပိုျဖစ္ပြားခဲ့ရေၾကာင္း ကိုဒီးဒီကဆိုသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပမွဳ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိျဖစ္ခဲ့သည့္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမဆႏၵျပမႈသည္ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသည္။ ပထမအႀကိမ္ဆႏၵျပမႈတြင္ အစိုးရမွ တံု႔ျပန္မႈတစ္စံုတရာ မေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ ဆႏၵျပခဲ့ရေၾကာင္း ကိုဒီးဒီက ဆိုသည္။

 “ ဥပမာ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ဆိုရင္လည္း အဲ့ကတည္းကေတြ႔တာ တစ္ခါတည္းရွင္းျပလိုက္ရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးေပါ့ေနာ။ အဲ့လို ခ်က္ျခင္းမေျဖရွင္းပဲနဲ႔ အဲ့လိုေပါ့ေနာ၊ ၿပီးေတာ့ရဲေတြကလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့ ဆႏၵျပတဲ့အထိ ျဖစ္လာတယ္ေပါ့ေနာ” ဟု ကိုဒီးဒီကဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနသူ LAIN နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္က  ယခုကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုကို ေထာက္ျပထားသည္။

“အခုအစိုးရကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းတာရယ္၊ သူတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္တာရယ္ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားသူေတြက ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္ေပါ့” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵုျပမႈမ်ားတြင္ အစိုးရမွ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သလို ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမရွိခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ေျပာင္းဖူးေစ်းႏွဳန္းက်ခ်ိန္ ေဒသခံမ်ား၏ သီးႏွံေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ခ်ိန္တြင္ အစိုးရက ေတာင္သူမ်ားသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းစသည္မ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈ ၁၁ ခုတို႔တြင္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အေဆာက္အဦးအတြက္ ၂ ႀကိမ္၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ျမကလပ္ေတာင္တြင္ ဆႏၵျပမႈ ၂ ႀကိမ္၊ ထူဒူငံသေက်းရြာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ၂ ႀကိမ္၊ သီးႏွံေစ်းႏွဳန္း သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ ၁ ႀကိမ္၊ ပြန္ေခ်ာင္းေရကာတာအတြက္ ဆႏၵျပမႈ ၁ႀကိမ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးအတြက္ ဆႏၵျပမႈ ၂ႀကိမ္ ႏွင့္ မိုးၿဗဲေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကယားေတာင္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေျမယာဆႏၵျပမႈ ၁ ႀကိမ္ စသည္တို႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေလးထားမႈမရွိလွ်င္ လက္ရွိအာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ပံုရိပ္မွာ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေပၚ အႏိုင္ယူခ်င္ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္လည္း အခြင့္ေကာင္းျဖစ္လာေစပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူမ်ားအေပၚအႏိုင္ယူခ်င္ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ အစိုးရအေပၚ ေက်ေက်လည္လည္ေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ လာဘ္စားမႈမ်ား မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ မသမာမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည္။

တဖက္မွာလည္း အစုိးရက တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႕လည္း  ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈက ေျပာဆိုထားပါသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ကားယားျပည္နယ္သည္ ဆႏၵျပပြဲမရွိ အလြန္ေအးျခမ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ျပည္နယ္တခုအလား ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္သည္ အာဏာရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ အေၾကာက္တရားမ်ားက ျပည္သူေတြအားလုံး၏အသိအျမင္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေစခ့ဲျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအစုိးရလက္ထက္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယခုက့ဲသုိ႕ ဆႏၵျပပြဲအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲျခင္း ၊ တိုင္စာပစ္စာမ်ားေပးပို႕လာႏိုင္ျခင္း၊ စသည္တို႕ကိုေတြ႕ေနျမင္ေနၾကားေနရျခင္းသည္ လူထုမ်ား အေၾကာက္တရားမွ တျဖည္းျဖည္း ရုန္းထြက္လာၾကၿပီဆိုတာ သက္ေသျပေနၾကတာမ်ားလား။

ဒါသည္ ျပည္သူက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်  မိမိတို႕ ဆႏၵ မဲတျပားျဖင့္ ေရြးျခယ္တင္ေျမာက္ခ့ဲသည့္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အားကိုးယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေလမလား။

Comments

comments

Next Post

စားသံုးသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ စားသံုးႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႔မွ စစ္ေဆး

Tue Jul 18 , 2017
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%ef%bb%bf-%e1%80%86%e1%82%8f%e1%81%b5%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/"></div>မူအက္စတာ စားသံုးသူျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ စားသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး အာမခံခ်က္ရွိသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေစ်းကြက္အတြင္း ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ “ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြမွန္သမွ် စားသံုးသူျပည္သူအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေအာင္ စားသံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္မတို႔စစ္ေဆးတာပါ” ဟု ျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ေဒၚၿမိဳ႕ရီက ေျပာသည္။ ထိုသို႔သြားေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ လခ်ီ၊ ႏွစ္ခ်ီကာ လြန္ေနသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ လွတယ္ေဟ့အမွတ္တံဆိပ္ အာလူးေခ်ာင္းအထုပ္ေသး (၆၀)ထုတ္၊ ခ်စ္လြန္းလို႔ အာလူးေခ်ာင္းအထုပ္ေသး (၂၀၀)၊ Tom yum အမွတ္တံဆိပ္အာလူးေခ်ာင္း အထုပ္ေသး(၄၀)၊ Pcci အမွတ္တံဆိပ္ မုန္႔ၾကြပ္(၃)ဗူး၊ Snowe fall အမွတ္တံဆိပ္ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%ef%bb%bf-%e1%80%86%e1%82%8f%e1%81%b5%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->