ေဒသခံေတြရဲ႕ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲ႕မႈ ဓေလ့ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္

ကယား(ကရင္နီ)တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အသီးသီးေနထိုင္ၾကတဲ့ ေက်းရြာတိုင္းမွာ သူတို႕သတ္မွတ္တဲ့ ေျမအမ်ိဳးအစားေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ေက်းရြာေျမ၊ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာ၊ သခ်ိၤဳင္းေျမ၊ လယ္ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ကာကြယ္ေတာ၊ ေရကန္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ နတ္ထိန္းေတာ့၊ စားက်က္ေျမ၊ ဂူ စတဲ့ ေျမအမ်ိဳးစားေတြကို

Read more

မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ ေျမကိုစြန္႕လႊတ္လို္က္ပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) အိုးအိမ္ေတြလည္းဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီးၿပီ ေနာက္ထပ္လည္း ေတာင္ယာေျမဆုံးရႈံးခံရအုံးမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံေတာင္သူေတြရဲ႕ ဘဝကို ထပ္ၿပီးေတာ့ တမင္သက္သက္ ဖိႏိွပ္ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႕က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေျမာက္တပ္ ၃၆၀က သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမေပၚမွာ ေတာင္သူေတြအေယာက္ ၃၀

Read more

ေမာ္ခ်ီးမိုင္းတြင္းရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ ရွိသင့္ၿပီ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို အစိုးရေတြ၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာကူညီေရးအဖြဲ႕ ေတြက ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျပဳလုပ္ေနၾကတာကိုေတြ ၾကားသိေနရေပမယ့္လို႕ တျခားအနယ္နယ္အရပ္ရပ္က အသက္ေျမာက္မ်ားစြာဆုံးရႈံးေနတဲ့ ေမာခ်ီးမိုင္းတြင္းသတၱဳလုပ္ငန္းခြင္ကိုေတာ့ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အသိပညာေပးဆိုင္းဘုတ္ေလး ေတာင္ မေတြ႕ရပါဘူး။ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ဝင္သတၱဳကို ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့

Read more

ေအာက္ေျချပည္သူလူထုေတြရဲ့ အသံကိုလည္း နားေထာင္ေပးပါ

ဇန္နဝါရီလ ကယားျပည္နယ္ေန႔ပြဲေတာ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ကယားျပည္နယ္ကို လာေရာက္ခဲ့စဥ္က လူထုအသံကို နားေထာင္သြားသင့္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ကယားျပည္နယ္ကို လာေရာက္တဲ့ခရီးစဥ္မွာ ျပည္သူလူထုအခက္အခဲေတြ တင္ျပခြင့္မရခဲ့တဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ စာလက္ခံဌာနကိုပဲ ေပးအပ္ခဲ့လိုက္ရပါတယ္။  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရာစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သုံးရပ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ေတြ႔ဆုံၿပီး

Read more

ေအာက္ေျချပည္သူေတြရဲ႕အသံကိုလည္း နားေထာင္ေပးပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္ ဇန္နဝါရီလ ကယားျပည္နယ္ေန႕ပြဲေတာ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ကယားျပည္နယ္သို႕လာေရာက္ခဲ့စဥ္က လူထုအသံကို နားေထာင္သြားသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ကယားျပည္နယ္သို႕လာေရာက္သည့္ခရီးစဥ္မွာ ျပည္သူလူထုအခက္အခဲေတြ တင္ျပခြင့္မရခဲ့တဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕မွာေတာ့ စာလက္ခံဌာနကိုသာပဲ ေပးအပ္ခဲ့လိုက္ရပါတယ္။  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရာစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သုံးရပ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး

Read more

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ ေတာင္သူေတြကို ေျမယာဥပေဒ အျမန္ခ်ျပေပးပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတာင္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ မေကာက္ခံဘဲ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားေတြ အပစ္ေပးအေရးယူမခံရေလးေအာင္ ခ်ျပအသိေပးတာေတြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာေတြ အစိုးရေတြက အလွ်င္အျမန္လုပ္သင့္ေနပါၿပီ။

Read more

ပြဲခြင့္ျပဳမိန္႔ ၾကန္႔ၾကာမႈ ေျဖရွင္းပါ

လက္ရွိ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ၁၅ရက္ႀကိဳ တင္ကာ စာတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ NGO၊ INGOႏွင့္

Read more

တစ္ႏွစ္စာ ဝမ္းေရးေျဖာင့္ျဖဴးရန္ ကူညီပါ

စက္တင္ဘာလ ၁  ရက္ေန႔ထုုတ္ ကႏၲာရဝတီတိုုင္း(မ္)သတင္းဂ်ာနယ္ပါ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ မ်ားမၾကာခင္ကာလတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုုး သီးႏွံမ်ားထြက္ရိွလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္အား၊ ေငြအားျဖင့္ ရင္းႏွီးထားသည့္ ၎တိုု႔၏ ေခ်ြးနည္းစာကိုု ဖ်က္ဆီးရန္ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ အရာမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ မူမမွန္ေသာ ရာသီဥတုကိုု

Read more

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္က ေပးေသာ သင္ခန္းစာ

ကႏၱာရဝတီတိုုင္း(မ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္ကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမုန္းပြားမႈ၊ ေသြးကြဲမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္းသာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကုိ ဂယက္ရိုက္ခတ္ေစသည္။ ကယားျပည္နယ္္အတြင္းတြင္ ေၾကးရုပ္ထားရွိရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို လူငယ္တုိ႔က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျငင္းခုန္မႈမ်ား၊

Read more

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ထားရိွမည့္ကိစၥ လူထုအသံနားေထာင္ပါ

အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ ေၾကးရုပ္ထားရိွေသာ အေလ့အထသည္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္သို႔ ကူးစက္လာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ာေဂႏၶာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ထားရိွရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ကမကထလုပ္ခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အလြယ္တကူထားရိွလို႔ရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္သည္ ကယားျပည္နယ္၌မူ လူထုအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ျဖစ္၍

Read more