KNPP ဒုဥကၠဌ ခူဦးရယ္ႏွင့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေန ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေမာ္ဦးျမာ

KNPP ဒု-ဥကၠဌ ခူဦးရယ္ (ဓါတ္ပံု – KnIC)

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC တို႕သည္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သြားၾကသည္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ KNPP ၏ သေဘာထားကို ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ KNPP ဒု-ဥကၠဌ ခူဦးရယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေမး ။ ။ ဆရာတို႔ သြားေနတ့ဲ NCA လမ္းေၾကာင္း အေျခအေနေလး ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။ ဆရာတို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြက NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ဘယ္ေလာက္ထိ ေရာက္ေနၿပီလို႔ ေျပာႏိုင္မလဲ။

ေျဖ ။ ။ အမွန္ကေတာ့ NCA ဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာကိုု ေျဖရွင္း ႏိုင္ဖိုု႔ ေဆာက္ရြက္ေနဆဲ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြထဲက ကနဦးအဆင့္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာဟာ ဒီတိုင္းျပည္ကို လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ေျပာဆိုတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းမတူၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက အက်ဳိးတူစီးပြားအလို႔ငွာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေအာက္မွာ ေအးအတူ၊ပူအမွ် ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းၾကတည္ေဆာက္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္ပါ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔မွာ ဒီလိုတန္းတူရည္တူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေရခံ၊ေျမခံျဖစ္မလာဘဲ၊ ၾကီးတဲ့သူေတြကဘဲ အျမဲတမ္းလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ အေျခခံေအာက္မွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတစ္ခုလို အျမစ္တြယ္လာတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ဆိုတာ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဘဲ (Nationwide Ceasefire Agreement)ျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မတူကြဲျပားတဲ့ အေျခခံေတြေၾကာင့္ တဖြဲ႕ခ်င္းစီအေနနဲ႔ (Bilateral agreements) သီးျခားအပစ္ရပ္စဲထားမႈေတြကေန တႏိုင္ငံလုံးလႊမ္းျခဳံတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈဆီကို သြားႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့အဆင့္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကဘဲ စတင္မူၾကမ္းေရးဆြဲျပီး အစိုးရနဲ႕ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးလာခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေကာင္းေပမဲ့ မူၾကမ္းကို ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ လိုအပ္မႈေတြကို အကုုန္အစင္ ညိွႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈမရေသးခင္မွာဘဲ အဖြဲ႔အခ့်ဳိနဲ႔ အစိုးရကေန လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တာေၾကာင့္ ေရွ႕သြားေနာက္မညီသလိုျဖစ္ျပီး KNPP အေနနဲ႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္းထဲကို မပါလာႏိုင္ေသးတဲ့အဆင့္မွာဘဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလႊဲေခ်ာ္ေနေသးတာေၾကာင့္ အသားက်ေအာင္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးရဆဲလို႔ဘဲ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာေရာ ဘယ္အခ်က္ကို ဆရာတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီလဲ။ ဘယ္အဆင့္ထိ လုပ္ႏုိင္ခ့ဲၿပီလဲ။

ေျဖ ။ ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္က ဘာအ ေၾကာင္းအရာမွ မပါပါဘူး။ ပါတာက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္ မွာသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ပါတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေသးစိပ္ညိွႏႈိင္းမႈနဲ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြကို လုုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာဘဲ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ယွဥ္တြဲ ျပီး တျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီျပည္ေထာင္စုအဆင့္သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ အဖြဲ႔တိုင္းနီးနီးေလာက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ လစ္ဟာသြားသလို ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုလဲ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရ့ဲ နိဒါန္းမွာလဲ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားတာက ႏွစ္ဖက္အၾကားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ပုိမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းဆိုျပီး ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုလဲ တဆက္တစပ္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ KNPP အေန နဲ႔ NCA မေရးထိုးေသးေပမဲ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္တခ့်ဳိကို ျပန္ပီးလိုအပ္သလို အေကာင္အထည္ျပန္ေဖာ္ဖို႔ ညိွႏႈိင္းေနရဆဲအဆင့္မွာဘဲ ရွိေသးတယ္လို႔ဘဲ ေျပာရမွာပါ။

ေမး ။ ။ NRPC နဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲေတြ လုပ္ေနတ့ဲ အခါမွာေရာ ဆရာတို႔ ေမ်ာ္လင့္ထားတ့ဲ ရလဒ္ေတြ ရပါသလား။ ထြက္လာတ့ဲ ရလဒ္ေတြအေပၚ အားရေက်နပ္မွု ရွိပါသလား။

ေျဖ ။ ။ NRPC နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနတာေတြဟာ အဓိက တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရး အတြက္ဘဲ ျဖစ္ေတာ့ လိုအပ္မႈေတြကို ညွိေနရင္းကေန ရင္းႏွီးမႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြကို တည္ ေဆာက္ယူရတာအခ်ိန္တခုေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပႆနာျဖစ္တည္ေနတာ ကာလၾကာျမင့္တဲ့အျပင္ အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆုံမႈ၊ စကားေျပာဆိုမႈ၊ ရင္းႏွီးမႈ မရွိၾကတာ ႏွစ္ခ်ိီျပီး ျဖစ္လာခဲ့တဲ့အေပၚမွာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈေတြအတြက္ တည္ေဆာက္ေနဆဲဘဲ ျဖစ္တယ္။ တဘက္နဲ႔တဘက္အၾကားမွာ သံသယအေတြး၊ သံသယအျမင္ေတြကလဲ ရွိေနေသးတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတိုင္းမွာ တခုခုရလာေလႏိုးနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ မရရွိေသးေပမဲ့ တေျဖးေျဖးနဲ႔ အဲဒီဘက္ကိုေတာ့ ေရြ႕ေနပါတယ္လို႔ဘဲ ေျပာရပါမယ္။ မၾကာခဏေတာ့ ေတြ႔ဆုံႏိုင္တဲ့ ပါတ္၀န္းက်င္လဲ ဖန္တီးဖို႔ လိုတယ္ေပါ့။ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အခ်ိန္မရွိဘူးဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ဘဲ ဇြတ္တရြတ္သြားရင္လဲ ေရရွည္မွာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ အေျဖတခုကို မရႏိုင္ပါဘူး။ အစေကာင္းမွ ေႏွာင္းေသခ်ာဆိုသလိုေပါ့။ အမွန္အားျဖင့္ ဒီလိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ႏွစ္ဘက္စလုံးက လက္ခံႏိုင္ပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ စကားေျပာႏိုင္တဲ့ (neutral venue) ၾကားေနရာမ်ဳိးမွာ ျပဳလုပ္တာကေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါ၊ ရလဒ္ေကာင္းလဲ ပိုထြက္လာႏိုင္ တာေပါ့။

ေမး ။ ။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမွုေတြ၊ တပ္စခန္းတိုးခ်ဲ႕တာေတြကို ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါမွာေရာ အစိုးရ၊တပ္မေတာ္ဘက္က ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားတာမ်ိဳးရွိလား။ အ့ဲဒီကိစၥမွာ အစိုးရ၊တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ၊ ဒီအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးတာေတြေရာ ဆရာတို႔ဘက္က အားရေက်နပ္မႈရွိလား။

ေျဖ ။ ။ ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းမွာ ျဖစ္ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရတာရွိသလို အမ်ားန႔ဲ အတူေဖာ္ေဆာင္ရမဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္တဲ့ ကိစၥေတြကို ယွဥ္ျပီး ေဆြးေႏြးရတာလဲ ရွိပါတယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကိုဘဲ ေဆြးေႏြးေဆြးေႏြး၊ ဘယ္ဟာ ကို ဘယ္လိုအေျခအေနေအာက္မွာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မွ အဆင္ေျပမယ္၊ ဒီအေျခအေန ျဖစ္မွ၊ ဒီအေျခအေနမွာေတာ့ အခ်ိန္ယူညိွရအုန္းမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြေတာ့ မၾကာခဏရွိ တတ္ပါတယ္။ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာတယ္ဆိုတာ တဘက္က တဘက္ကို လိုတာ ေတာင္းဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ အတူတကြ အေျဖရွာျပီး အက်ဳိးတူအတြက္ ေရွ႕ရႈရတာမ်ဳိးပါ။ တခ့်ဳိကိစၥေတြမွာေတာ့ တဘက္သတ္က်တာေတြရွိရင္ ဒါကေတာ့ ဒီလို၊ဟိုလိုလုပ္ေပးမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အေသးစိပ္ဘာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဖို႔ ခက္ပါ တယ္။

ေမး ။ ။ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးမွုေတြကို ေရွ႕ေလ်ာက္ ဆက္လုပ္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိထားပါတယ္ရွင့္။ အ့ဲဒီမွာေရာ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ဘာေတြ အတူတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ျပည္နယ္အဆင့္ လစဥ္ေဆြးေႏြးမႈမွာေတာ့ ျပည္နယ္အတြင္း က်ေနာ္တို႔ဘက္က ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ဘာေတြအတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္လို႔ရသလဲဆိုတာမ်ဳိးရွိသလိုဘဲ၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေန တသီးတျခား လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းတခ့်ဳိေဆာင္ရြက္လိုတာေတြလဲ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရကေန မေဆာင္ရြက္တဲ့၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခက္ခဲေနတာေတြကို က်ေနာ္တို႔က အစိုးရရ့ဲ မူေတြကို ေက်ာ္လြန္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အျပင္အပကေန ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိးလဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ စာသင္ ေက်ာင္းျပင္ပက ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြကို အခြင့္အေရး၊အခြင့္အလမ္းနည္းတဲ့ ေက်ာင္း သူ၊သားေတြအတြက္ လုပ္ေပးတာ၊ တႏိုင္တပိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ ပညာေပးအစီအ စဥ္ေတြ၊ အေျခခံဗဟုသုတနဲ႔ ပညာရပ္ေတြ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးအစီအစဥ္စတာေတြကို ပိုျပီး စဥ္း စားတာပါ။ အစီအစဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ညိွႏႈိင္းရတာ အကန္႔အ သတ္အေတာ္မ်ားေနဆဲပါ။ တခါတေလမွာ သူတို႔က ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ရႈေဒါင့္နဲ႔ တြက္ ျပီး ကန္႔သတ္ေနသလားလို႔ အေတြး၀င္ေစပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ လူထုအေရးကိုဘဲ ဦးစားေပးစဥ္းစားတာပါ။ လူထုေတြက ဘက္စုံအခက္အခဲေတြၾကားမွာ ရုန္းကန္ရွင္သန္ေန ရဆဲပါ။ အေတာ္စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ သူတို႔ဟာ အာဏာလြန္ဆြဲေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းၾကားမွာ ေျမစာပင္ ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ေပါ့ေနာ၊ တကယ္လို႔ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္အေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ လြယ္ကူလာမယ္လို႔ ယူဆလို႔ ရႏိုင္မလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ ။ ။ NCA ေရးထိုးလိုက္တာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္နယ္အတြင္းက ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ လြယ္ကူလာမယ္ဆိုတာက ျပႆနာတခုခ်င္းစီရ့ဲ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ျပ ႆနာတခ့်ဳိက အဲဒါနဲ႔ ႏွီးႏြယ္ေနတာ ရွိသလို၊ မပတ္သက္ဘဲ တသီးတျခား ျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြလဲရွိေတာ့ အားလုံးေသာ ျပႆနာေတြ လြယ္ကူလာမယ္လို႔ တထစ္ခ်မေျပာ ႏိုင္ပါဘူး။ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျဖရွင္းဖို႔ လြယ္ကူလာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါကလဲ သက္ဆိုင္သူေတြအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ လက္ရွိ လက္မွတ္ထိုးပီးသား အဖြဲ႔ ေတြရ့ဲ အေျခအေနကိုဘဲ ၾကည့္ရင္ သိသာႏိုင္ပါတယ္။ ရွိရင္းျပႆနာေတြ မေျပလည္ တဲ့အျပင္ အသစ္ေသာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားေနတာလဲ ရွိပါတယ္။ အားလုံးရဲ့ အေျခအ ေနက မတူၾကေတာ့ အဲသလိုျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ျဖစ္ေနတာ ကိုဘဲ ေျပာတာျဖစ္တယ္။

ေမး ။ ။ လူထုၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ သြားခ်ျပေပးဖို႔ကို NCA မထိုးေသးလို႔ သြားလို႔ မရဘူးဆိုေတာ့ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ၂၀၁၂ မတ္လမွာ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ၿပီးေတာ့ သြားခ့ဲၾကတာပဲေလ။ အခုက ဘာေတြ ကြာျခားမႈ ရွိေနလို႔လဲ၊ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ကနဦးႏွစ္ေတြကေတာ့ ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသးတဲ့ ကာလျဖစ္ပီး တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အစပ်ဳိးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခါစဘဲ ရွိ ေသးတယ္။ ဒါေတာင္ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ရဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီ အစဥ္ေတြက မတူတာေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ပီး ဟိုတုန္းက အစိုးရရ့ဲ အေနအထားနဲ႔ မူေတြအေပၚမွာလဲ မီွတည္တယ္လို႔ သုံးသပ္ရမလိုပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ အစိုးရရ့ဲမူနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်ထားတဲ့ မူအေပၚမွာလဲ မူတည္သလိုေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအစိုးရက်ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစျပီး ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး မွာ မပါ၀င္ခဲ့ေလေတာ့ အဆက္မစပ္မမိသလို ျဖစ္ေနျပီး အစိုးရျဖစ္လာမွ သေဘာတူညီ ထားတာေတြကို လမ္းခုလပ္မွာ ၀င္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ညိွရတာဆိုေတာ့ အဆီအ ေငါ့မတည့္သလိုေတာ့ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမယ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ေနာက္ပီး လူထုၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး သြားေရာက္ရွင္းလင္းခ်ျပဖို႔ ညိွတိုင္းမွာ အဆင္မေျပတာ ေတာ့ အမွန္ဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚမွာ အစိုးရက စိုးရိမ္ေနပုံပါ။

ေမး ။ ။ ဒီအစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ NCA ထိုးႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနကို ေမွ်ာ္လင့္ထားခ့ဲဖူးပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ စျပီး ေဆြးေႏြးကတည္းက ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ဘဲ ေဆြးေႏြးလာတာဘဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ေျပလည္ေလႏိုးႏိုးနဲ႔ ျပန္ျပီး အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ဘဲ ဆက္ခါေဆြးေႏြးေနရတုန္းပါ။ ဟိုအစိုုးရမွ၊ ဒီအစိုးရမွ လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအဆင္ေျပရင္ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ထိုးမွာပါဘဲ။

ေမး ။ ။ NLD အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေနတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္လို အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္ထိေတြ႕လာတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈကာလတစ္ေလ်ွာက္ျမင္ရတာကို ေျပာရယင္ လက္ရွိအစိုးရမွာ အကန္႔အသတ္ေတြ မ်ားတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ မစိုက္ထုတ္ဘူး။ လူေတြလိုသလို တာ၀န္မအပ္ႏွင္းတာမ်ဳိးေပါ့။ ေနာက္ပီး အခ်ိန္အလုံအေလာက္ယူျပီး စနစ္တက်သြားႏိုင္မဲ့ အခင္းအက်င္းမခ်ထားဘူး။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အစုံအလုံရွိမေနဘူး။ လူေတြနဲ႔ အလုပ္ေတြက ထပ္ေနျပီး အခ်ိန္မေပးႏိုင္တာမ်ဳိးလဲ ေတြ႕ရသလိုဘဲ။ ဒါ ေတြက ေ၀ဖန္တာမဟုတ္ဘူး။ ျမင္ရတဲ့ အမွန္အကန္ေတြပါ။ ပါတီ၊အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၾကား မွာလဲ အျမင္မတူေတြကလဲ ရွိေသးတယ္ေပါ့။ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ရာမွာ စိတ္တူ၊ကိုယ္တူ၊ သေဘာတူခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္တာမ်ဳိး အလြန္နည္းတယ္။ တရြတ္တိုက္သြားေနသလိုဘဲ ခံ စားရတယ္။ ထပ္တူက်တဲ့ အျမင္ရွိဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုေပမဲ့ အတူတကြေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ဘုံအက်ဳိးတူကိစၥေတြမွာေတာ့ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ပီး အဆင္ေျပမဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း ေတြနဲ႔ အေျဖရွာမႈကို ဦးစားေပးသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ပီး သက္ဆိုင္သူေတြအား လုံးရ့ဲ ဆႏၵရွိမႈနဲ႔ ေစတနာကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ Joint ownership, joint process and win-win solution ရွာမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၾကတာဘဲေလ။ မူနဲ႔လူနဲ႕ ညီဖို႔လိုပါမယ္။

ေမး ။ ။ အခုသြားေနတ့ဲ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဆရာတို႔ဘက္က ဘာအခက္ခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမွုေတြကို ႀကံဳေတြ႕ရပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။အခက္အခဲ၊အၾကပ္အတည္းေတြကေတာ့ အေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဟိုဟာ၊ဒီဟာစတာေတြ ေျပာရင္ေတာ့ ျပႆနာကိုဘဲ ပိုပြားေစမလိုပါဘဲ။ က်ေနာ္တို႔က မေျပာလဲ ျမင္ေန၊ၾကားေနၾကတာဘဲ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရင္ လူေတြၾကားမွာ ဒီအေပၚမွာ အေကာင္း ေျပာမဲ့လူေတြထက္ အျပစ္ေျပာမဲ့သူေတြကလဲ မ်ားပါမယ္။ ဒါေတြက အမွန္အကန္ပကတိ အျဖစ္သနစ္ကို သိခြင့္မရွိတာ၊ မေတြ႕ရတာ၊ မၾကားရတာေတြေၾကာင့္ဘဲလို႔ ေျပာရမွာပါ။ တခ့်ဳိကလဲ သိသိၾကီးနဲ႔ တမင္တကာေျပာဆိုတာေတြလဲ ရွိေနမွာပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူ မွားတယ္၊မွန္တယ္ဆိုတာ ေျပာရင္ မဆုံးႏိုင္ဘူးထင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေၾကးရုပ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NRPC ဘက္က ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ေတာ့ မရွိဘူး။ အေျဖရွာကူမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ ၾကားသိထားရတယ္ေပါ့ေနာ။ အ့ဲဒီအေပၚမွာ ဆရာတို႔ ဆႏၵက NRPC ကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ျဖစ္ေစလိုပါသလဲ။ ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကို ဘာျဖစ္ေစခ်င္ပါသလဲ။ ဒီေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ ဆရာတို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ အားရေက်နပ္မႈ ရခ့ဲပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒီကိစၥကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက ကိစၥတခုအျဖစ္ အစကတည္းက မပါခဲ့ဘူးဆိုေပမဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရတယ္ဆိုတာ မျငိမ္းခ်မ္းလို႔ဆိုတဲ့ အဓိပၺါယ္ဘဲ။ ဘာေၾကာင့္ မျငိမ္း ခ်မ္းသလဲဆိုတာ ေမးရမွာဘဲေပါ့။ မျငိမ္းခ်မ္းေစတဲ့ အခ်င္းအရာေတြ ရွိေနလို႔ဘဲ မဟုတ္ လား။ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနရင္းက မျငိမ္းခ်မ္းေစတဲ့ အရာေတြက ၀င္လာရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္သူေတြက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရစျမဲဘဲေပါ့။ ေၾကးရုပ္ကိစၥကို ဒီအစိုးရက ေဆာင္ ရြက္တာ အခ်ိန္အခါသင့္၊ အခ်ိန္အခါေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ပုဂၢိဳလ္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္ ေနသလုိေတာင္ ေျပာရမလိုျဖစ္တယ္။ အစက မပါတ္သက္ခဲ့ေပမဲ့ ဒါဟာ သမိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ဳိးလိုေတာင္ ကူးစက္လာတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔လဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရေတာ့မလားလို႔ ေမးစရာရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔တင္ၾကိဳျပီး အစကတည္းက အသိေပးမႈလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေလးမထားသလိုျဖစ္လာေတာ့ ေရရွည္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆို တာအတြက္ စိတ္ပူပါတယ္။ လူမ်ဳိးတိုင္းမွာ ျဖစ္တည္ရာ သမိုင္းကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ ဒါကို အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုတယ္၊ ေလးစားၾကဖို႔ လိုတယ္။ ခုဟာက ဥပါယ္တမွ်င္ အျပဳခံရသလို ျဖစ္တယ္။ လူမ်ဳိးတိုင္းဟာ ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္စီရွိရင္ ကိုယ့္သမိုင္းကိုလဲ သိဖို႔လိုတာေပါ့။ သမိုင္းမသိရင္၊ သမိုင္းမရွိသလိုဘဲ ျဖစ္မွာဘဲ။ ဒီေၾကးရုပ္တည္ထားလိုက္ရုံနဲ႔ အစိုးရဂုဏ္တက္သြားမလား၊ ဘာအက်ဳိးျဖစ္ေပၚမလဲဆိုတာလဲ ထည့္တြက္ဖို႔ လိုတယ္၊ ဒါ ဟာ အစိုးရရ့ဲမူမဟုတ္ဘူး၊ ညြန္ၾကားထားတာ မရွိဘူးလို႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲ သတင္းေတြမွာ ေျပာတာဘဲေလ။ ခုေတာ့ လူတမ်ဳိးရ့ဲ ျဖစ္တည္မႈ သမိုင္းကို ေခ်ဖ်က္လိုတဲ့ သေဘာေဆာင္သလို အညိဳးအေတးေတြ ပိုပြားေအာင္ ျပဳမူေနသလုိ ခံစားရတာ အေတာ္ခက္တယ္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္၊ မင္းလုပ္ေနသူေတြက ပိုျပီး ခရုစိုက္ဖို႔၊ အေလးထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတာေပါ့။ အာဏာရွိတိုင္း ထင္ရာစိုင္းလို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးေတြက မူမရွိသူေတြနဲ႔ တူတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူထုမဲဆႏၵနဲ႔ အစိုးရျဖစ္လာသူေတြေပါ့။ ပိုဆင္ျခင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လူထုနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာ လုပ္ေနရင္ေတာ့ ေရရွည္မွာ လူထုနဲ႔အတူ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ တေလာကဘဲ သံအမတ္တစ္ဦးက က်ေနာ္ကို ေျပာတာရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဗမာျပည္ရ့ဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ထိုင္ခုံက သိပ္အခရာက်တယ္ေနာ္တဲ့။ မဲေပးတဲ့ လူထုက ေတာင္ လိမ္မာဖို႔ လိုလာပီလို႔ ေျပာရေတာ့မယ္။ အဂၤလိပ္စကားပုံရွိပါတယ္။ Be nice to the people on your way up, because you will meet them on your way down တဲ့။ ဒီကိစၥမွာ ဒီအစိုးရကို ဒီလိုလုပ္ေပးပါလို႔ ေျပာရင္ လုပ္ေပးမွာမွ မဟုတ္ဘဲ။ အမွန္က ေတာ့ ဒီလူငယ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနၾက တာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္လို႔ေျပာရင္ ဘယ္ဟာကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္လို႔ ေျပာမလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အၾကားမွာလဲ အျငင္းပြားစရာရွိပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ လူငယ္ေတြ တရားရင္ဆိုင္ေနရတ့ဲအေပၚမွာ ဆရာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

လက္ရွိလူငယ္ေတြကို တရားစြဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မဟာ လြဲေနတယ္လို႔ ဥပေဒသမားတခ့်ဳိက ေထာက္ျပတာ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒကို တလြဲအသုံးခ်ေနတယ္။ အစိုးရဆိုတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကိုင္စြဲျပီး မတရားျပဳတယ္ေပါ့။ ေနာက္ပီး ဒီပုဒ္မနဲ႔ အစိုးရတရားလိုျပဳ စြဲခ်က္တင္လို႔ မရဘူးလို႔လဲ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဒီလူငယ္ေတြကို ပုဂၢိဳလ္အညိဳးအေတးဖြဲ႔ျပီး လုပ္တာလားလို႔ အေတြးေရာက္ေစတယ္။ လူငယ္ဆိုတာ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ က်ေနာ္အျမင္မွာေတာ့ ဒီလူငယ္ေတြဟာ ကေလကေခ်ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိလူငယ္က ျပည္နယ္အစိုးရက လူတခ့်ဳိထက္ေတာင္ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္မားေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တက္လူငယ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ လမ္းမွန္တည့္ျပီး လက္တြဲေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပီး အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသူေတြလဲ မဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိအစိုးရမဲေအာင္ႏိုင္ ေရးမွာေတာင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူေတြဆိုတာ လူတိုင္းေျပာစမွတ္ရွိတယ္။ ဒီလူငယ္ ေတြဟာ လူလည္ေတြ မဟုတ္ၾကေပမဲ့ (လူအ) ေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ငါ့နဲ႔မတူ၊ ငါ့ရန္သူဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနသလားေပါ့၊ အနာဂါတ္အတြက္ လူငယ္ေတြဘဲ ပိုင္စိုးၾကမယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီလူငယ္ေတြ အပါအ၀င္ဘဲ မဟုတ္ဘူးလား၊ က်ေနာ္တို႔ဟာ ထာ၀ရအာဏာကို ပိုင္စိုးထာမဲ့ သူေတြလဲ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ငေစာင္းသြားရင္ ငေစြလာတာခ်ည္းဘဲ မႈတ္ဘူး လား။ အစိုးရက အေတာ္ကို သေဘာထားမၾကီးတဲ့ပုံပါ။ ေရရွည္အေရးကိုလဲ သိပ္မၾကည့္သလို ယူဆရမလိုဘဲ။ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔လဲ တရားရုံးခ်ိန္းဆိုမႈေတြကလဲ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးမဲ့ေစတယ္။ ဥပေဒဟာ ျပည္သူအတြက္ အကာအကြယ္ယူစရာလား၊ ေၾကာက္လန္႔စရာလား ေမးရမလို ျဖစ္တယ္။

ေမး ။ ။ တပ္သိမ္းေျမယာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းသြားမ့ဲ အေျခအေနမွာရွိတယ္လို႔ ေလာေလာဆယ္ ေဆြးေႏြးထားၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ အ့ဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ေျမယာကိစၥနဲ႔ တရားစြဲဆိုမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတြကေန အစိုးရကို တင္ျပတဲ့စာမိတၱဴ တစုံ က်ေနာ္ရရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ ၾကားျဖတ္တင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္စဥ္က ရႈပ္ေထြးမႈရွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို ၾကားရပါ တယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈအပိုင္း၊ သိမ္းယူမႈ၊ျပန္လည္စြန္႔လြတ္မႈအပိုင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအပိုင္းနဲ႔ ယွက္ႏြယ္ပါ၀င္လာတဲ့ ပေရာဂအပိုင္းဆိုတာမ်ဳိးကို သုံးသပ္မိတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေစခ်င္ပါတယ္။ အလားတူျဖစ္ရပ္က တျပည္လုံးတႏွံတလႊားျဖစ္ေနတဲ့ သ႑ာန္ေပၚပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလဲ ကာလစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာတဲ့ ေျမယာ၊ ဒီေျမေပၚမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္မရွိေတာ့ရင္ အစားထိုးေျမက မရွိဆိုေတာ့ ရွင္သန္ေရးက စဥ္းစားစရာပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖလွယ္အက်ဳိးျဖစ္ေစျပီး မိတ္မပ်က္၊ ဆက္ဆံေရးမပ်က္ေစတဲ့ ၾကားလမ္းတစ္ခုေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က စဥ္းစားသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ တျခားေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးအတူတူ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လိုမ်ိဳးေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔ ရွိပါသလဲ။ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကေန သြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကေတာ့ သက္ဆိုင္သူအားလုံးပါ၀င္တဲ့ အခင္းအက်င္းျဖစ္ပါမွ အဆင္ ေျပပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ အားလုံးပါ၀င္ေရးလို႔ ေျပာရင္ အျငင္းပြားမႈအျမဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလို႔ ေျပာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြကိုဘဲ ရည္ ညြန္းတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ သ႑ာန္အားျဖင့္ မတူၾကေတာ့ ေပမဲ့ ေတာ္တည့္ပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျဖရွာမႈအတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာ အစဥ္အျမဲ ထိေတြ႔မႈနဲ႔ ညိွႏႈိင္းမႈေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ တဖြဲ႔ခ်င္းျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ကာလေဒသမတူညီတာ ေၾကာင့္ အျမင္နဲ႔ ရပ္တည္မႈေတြလဲ ကြဲျပားမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ကို သြားရာမွာေတာ့ ဘုံအျမင္တူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အဓိကေက်ာရိုး၊အေျခခံမူေတြကို စုစည္းျပီး အတူေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ရွိပါတယ္။

Comments

comments

Next Post

“တိုင္းရင္းသားစာေပ ဖြ႔ံၿဖိဳးမွဳ အလွမ္းေဝးေနဆဲလား”

Mon Aug 12 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/knpp-%e1%80%92%e1%80%af%e1%80%a5%e1%80%80%e1%81%a0%e1%80%8c-%e1%80%81%e1%80%b0%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%9a%e1%80%ac/"></div>ေမာ္ဦးျမာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕မွာ ကယားျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ လူမ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားစာေပ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားစာေပအဖြဲ႕မ်ားက စီစဥ္ခဲ့ၾကရာ ျပည္နယ္အစိုးရက ေရႊ႕ဆိုင္းခိုင္းၿပီး အစီအစဥ္ေတြကို ျပန္လည္တင္ျပဖို႔ ေျပာဆိုခ့ဲပါတယ္။ အ့ဲဒီကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြၾကားေတာ္ေတာ္ေလး ဂယက္ရိုက္ေစခ့ဲပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ေတြထဲမွာ ေဆြးေႏြးပြဲတစံုတရာ၊ သင္တန္းတစံုတခု ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရဆီကို ၁၅ ရက္ႀကိဳတင္ စာတင္ၿပီးအသိေပးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာလွ်င္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲတာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ့ဲပါၿပီ။ အ့ဲဒီစည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ လုပ္ငန္းေတြမွာေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္မေျပျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီးတယ္ဆိုတာက နားလည္လို႔ရတ့ဲအေန အထားတခုမွာ ရွိေနေပမ့ဲလႊတ္ေတာ္ကေတာင္ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/knpp-%e1%80%92%e1%80%af%e1%80%a5%e1%80%80%e1%81%a0%e1%80%8c-%e1%80%81%e1%80%b0%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%9a%e1%80%ac/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->