ကန္ခုႏွစ္ဆင့္ေရကန္ပတ္လည္တြင္ စိုက္ထားသည့္ အပင္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရ

မူအက္စတာ

ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ တနီးလာလဲေက်းရြာ၊ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္  တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္းမွ ေတာေခါင္း ဦးပါတလိုက ေျပာသည္။

“ႏြားေတြ တက္နင္းကုန္တယ္ က်ေနာ္တို႔ ကန္႔ကြက္လည္း မရဘူးေကာ၊ က်ေနာ္တို႔ ဆိုင္းဘုတ္ေတြလည္း ဖ်က္ကုန္တယ္ ငါတို႔ေတာင္ယာေတြမွာ သစ္ပင္စိုက္ရလားဆိုၿပီးေတာ့မွ သစ္ပင္ေတြ ဆြဲႏုတ္လိုက္ကုန္တယ္ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ မစိုက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး ” ဟု ဦးပါတလိုက ေျပာသည္။

ကန္ခုႏွစ္ဆင့္ပတ္လည္ရွိ စိုက္ထားေသာသစ္ပင္မ်ားသည္ ႏြားမ်ားအား စည္းကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ ေမာင္းႏွင္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားသည္လည္း ႏြားမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္မရွင္သန္ႏိုင္ပဲ စိုက္ထူထားသည့္ ပနက္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ကယားျပည္နယ္ (၈၈)မ်ိဳးဆက္အင္အားစုမွ ဦးဘန္ဒီက “ဟုတ္တယ္ က်ေနာ္တို႔စိုက္ထားတဲ့ ပနက္ေတြလည္း တေခ်ာင္းမွမက်န္ေတာ့ဘူး” ဟုလည္း ၎တို႔အဖြဲ႔မွ လာေရာက္စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားသည္လည္း ဖ်က္ခံလိုက္ရေၾကာင္း ဆိုပါ သည္။

ကန္ပတ္လည္တြင္ ယခင္ကစိုက္ထားသည့္ သစ္ပင္မ်ား မေတြ႔ရေတာ့သည့္အတြက္ တနီးလာလဲရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးအား ေမးျမန္းရာ ၎က “ ေသကုန္တာေနမွာ၊ ၿပီးေတာ့ ႏြားေတြ ကြ်ဲေတြလည္း ျဖတ္နင္းေတာ့ ေသသြားကုန္တာထင္တယ္”ဟု    ေျပာျပခဲ့သည္။

ယခုလို ကြ်ဲႏြား တိရိစာၦန္မ်ားက ပရမ္းပတာသြားလာေနျခင္းအေပၚသစ္ေတာဌာနအေနႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္         မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဦးပါတလိုကေျပာသည္။

Comments

comments