ကယားပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အထဲပါဝင်လာပြီ။

0
390

ကယားပြည်နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အထဲပါဝင်လာပြီ။