ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၄၇ ေက်ာင္း အဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိ

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ အဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းဦးေရစာရင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္မွာ ၄၇ ေက်ာင္း ပါဝင္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာအယ္ဒိုဝါး ထံမွ သိရသည္။

ယခင္အ.မ.က မူလြန္မွ အလက(ခြဲ)ေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့သည့္ ေဒါတငူး(ေ႐ွ႕)အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ကို ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္

“ေက်ာင္းအဆင့္တိုးတယ္ဆိုတာက အတန္းတိုးတာေပါ့ေနာ အထကခြဲကေန အထကျဖစ္သြားတဲ့ဟာက ျပႆနာမရွိဘူး နဂိုကတည္းက ဆယ္တန္းအထိ ရွိတယ္။ က်ေတာ္တုိ႔က ဆရာဦးေရေတြပဲ တိုးရမွာေပါ့” ဟု ဦးေစာအယ္ဒိုဝါးက ေျပာသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ေက်ာင္းမွာ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထက(ခြဲ)ခ်ိကယ္၊ ဒီေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထက(ခြဲ)ေငြေတာင္ႏွင့္ အထက(ခြဲ) ေဒါေရာက္ခူ စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ပါဝင္ၿပီး၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလက(နန္႔ကြတ္) ႏွင့္ ဒီေမာ့ဆုိၿမိဳ႕ရွိ အလက(ေဒါတမႀကီး) စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ပါဝင္သည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလက(ခြဲ)လီဝိုး၊ အလက(ခြဲ) ပန္ပက္၊ အလက(ခြဲ) ရႊမ္းကူ၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိိ အလက(ခြဲ)ဝမ္ေအာင္း၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလက(ခြဲ) ဝမ္ဗလ ႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလက(ခြဲ)ေက်ာက္စု စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆရာဦးေရကေတာ့ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ကေန က်ေတာ္တို႔ကို ခြင့္ေပးမွပဲ ေပးလို႔ရတယ္ေလ။ ဥပမာဆိုပါစို႔ အကထခြဲ ေဒါေရာက္ခူ လက္ရွိက အထက္တန္းျပ ၉ဦးဆိုပါစို႔ အခု အထက ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ၁၂ဦးျဖစ္သြားမယ္။ ၁၂ဦးျဖစ္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၃ဦးကိုေတာ့ ေစာနကေျပာသလို ေနာက္ သူတို႔ေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ ထပ္တိုးမယ္” ဟု ဦးေစာအယ္ဒိုဝါးက ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ မူလြန္(ကြယ္ေသာေဒါ)၊ မူလြန္(ေဒါဖု)၊ မူလြန္္(တနီးလာလဲ)၊ မူလြန္(လိုပူေဒါဆီးအီ)၊ မူလြန္(လိုပူ)၊ မူလြန္(ေဒါတငူးေရွ႕) ႏွင့္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ မူလြန္(ခါးဘယ္) စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္း ပါဝင္သည္။

မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမက(နန္႔ေဘာ္ဝမ္(ခါး))၊ အမက(ေဒါတေနာ)၊ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမက(ဝီသဲကူး)၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမက(ကလိလ်ား)၊ အမက(ေခါသေခါ)၊ အမက(ရာဧပရား)၊ အမက(ဖူးကရားခူ)၊ အမက(ေဒါခေရာခူ)၊ အမက(ထိုခြီဆုိ)၊ အမက(ဆိုလ်ားကူး)၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမက(ခဲမျဖဴရပ္ကြက္-၂)၊ အမက(ပါပု)၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမက(ေဒါစဲခူ) စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကအက(ဆီးသင္းကုန္း)၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အကအ(ၿမိဳ႕သစ္) ႏွင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အကအ(နန္းလႊာ) စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္း ၃ေက်ာင္းအျပင္ အမကေက်ာင္းအျဖစ္ ေက်ာင္း ၁၃ေက်ာင္း ပါဝင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ စာရင္းဇယားအရ သိရသည္။

ယခုလို႕ တိုးျမင့္သြားသည့္အတြက္လည္း ေဒသခံေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ရပ္ေဝးရြာေဝးသို႕ သြားတက္ေနရသည့္ ဒုကၡမ်ိဳးမရွိေတာ့ေၾကာင္း ၊ တဖက္မွာလည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းသားလူဦးေရနည္းေနေသးသည့္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ အခက္အခဲရွိေနေသးေၾကာင္း အလက(ခြဲ)ျဖစ္ တိုးျမင့္သြားသည့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒါတငူး(ေရွ႕)ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

“ခုေလာဆယ္ ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားကနည္းေတာ့ ဆရာ ဆရာမေတြ ေတာင္းဖို႔အခက္အခဲရွိတယ္ အလက(ခြဲ)ျဖစ္လာေတာ့ လာမယ့္စာသင္ႏွစ္မွာ ဆရာ ဆရာေတြ ထပ္ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေပါ့။ အဲဒါပဲ ေစာင့္ရင္းနဲ႔ပဲ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ဆရာ ဆရာမေတြရယ္ ရပ္ရြာရဲ႕ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ပဲ သင္ၾကားေရးေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လုပ္သြားမွာေပါ့။” ဟု ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

Advertisement

လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ အဆင့္တိုးျမွင့္ခြင့္ရသည့္အထဲတြင္ ကယားျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးအေနနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို စီစစ္ခန႔္ထားမည္ဟု ဦးေစာအယ္ဒိုဝါးက ေျပာသည္။

၎က “ေလာေလာဆယ္ေတာ့ နဂိုကတည္းက ရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြပဲ ခန္႔ထားတာရွိေသးတယ္။ ထပ္ခန္႔မယ့္ဟာက အေျခခံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလာခါက်မွပဲ ထပ္ခန္႔လို႔ရပါမယ္” ဟုေျပာသည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ယခင္ႏွစ္နည္းတူ ေက်ာင္းသား/သူအတြက္ ေက်ာင္းသံုး ျပဌာန္းစာအုပ္ (၁)စံု၊ Grade 1 မွ Grade 5 အထိ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ဗလာစာအုပ္ ၁ဒါဇင္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments