ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတြဲ ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စားသံုးသူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ လြယ္ေစရန္အတြက္ ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ျပဳရာတြင္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ကုန္စည္မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

̏ ဒီအစားအေသာက္ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားက သြင္းလာတဲ့ကုန္ေတြကေတာ့ FDA approve မပါဘူး၊ ျပည္တြင္းကထုတ္တဲ့ ဟာက်ေတာ့ approve လို႔ပါတယ္၊ approveလို႔ပါတဲ့အရာေတြကေတာ့ စိတ္ခ်ရတယ္၊ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္အရာမွ ၁၀၀%စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး˝ ဟု ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပါရွိၿပီး FDA ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိသည့္ ကုန္စည္တိုင္း စိတ္ခ်ရမႈမရွိေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ FDAဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာစုသီရိႏွင္းက ေျပာသည္။

ကုန္စည္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ၁၀၀%စိတ္မခ်ရသည္မွာ ကုန္မ်ား သိုေလွာင္ထားခ်ိန္တြင္ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ထားျခင္း မရွိျခင္း၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကုန္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳသည့္ ထုတ္ပိုးမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ FDA approve ဟု ပါရွိေသာ္လည္း စနစ္တက်သိုေလွာင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စိတ္မခ်ရေၾကာင္း ေဒါက္တာစုသီရိႏွင္းက ဆက္ေျပာသည္။

စားသံုးသူမ်ား အဓိကၾကည့္ရႈရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ ကုန္ဆံုးမည့္ရက္စြဲမ်ား၊ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ၊ သံုးစြဲပံုအညႊန္း၊ ထားသိုသိမ္းဆည္းပံုအညႊန္း၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား စသည္တို႔ကို ေသခ်ာၾကည့္ရႈကာ ဝယ္ယူသင့္သည္။

စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီသည္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

̏ အဓိက ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးကလည္း ဖုန္းေတြေတာ့ရွိတယ္၊ ရြာေတြမွာက်ေတာ့ သတင္းစာေတြ ဖတ္တာနည္းတယ္ေလ၊ နည္းတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုလိုေၾကာ္ျငာလိုက္တဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို သူတို႔မသိလိုက္မွာလည္း ေၾကာက္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးေတြရဲ႔ ထံုးစံအတိုင္း စာဖတ္တာအားနည္းတယ္ေလ၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ၆လေနာက္ပိုင္းက်ရင္ အေရးယူမႈ အက္ရွင္ေတြပါလာမွာေပါ့၊ အေရးယူမႈလုပ္ရင္ သူတို႔မသိလိုက္ပါဘူးဆိုတာ မရွိေအာင္၊ လုပ္ငန္းေတြလည္း မဆံုးရံႈးရေအာင္ သူတို႔လိုက္နာႏိုင္ေအာင္လို႔ အဓိက ရည္ရြယ္ပါတယ္ ˝ ဟု စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာပါသည္။

ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာသည္ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ ၆လ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ စတင္ကာ အာဏာသက္ေရာက္ေစၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ပါရွိသည္။ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရအေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပရမည့္ ဦးစားေပးကုန္စည္မ်ားမွာ အစားအေသာက္မ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား စသည္တို႔ကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Comments

comments

Next Post

လာမည့္ႏွစ္ ဦးစီးေပး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚ

Thu Nov 22 , 2018
Su Phyo Win လာမည့္ႏွစ္ ျပည္နယ္/တိုင္းဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရန္ ဦးစားေပးမႈမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ တာ၀န္ခံယူမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ ေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ေရးဆြဲသြားရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးရဲႏိုင္ေအာင္ မွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္မွာလူထုပူးေပါင္း ပါ၀င္တဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိထားပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏွင့္ အျခားေသာစပ္ဆိုင္သူအင္အားစုမ်ားရဲ႕အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ကူမ်ား ႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားရရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ […]