ကေယာေဒသေထခိုေက်းရြာကို လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြ အရင္ထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႉန္းေလာက္ ပိုမ်ားလာ (ရုပ္သံ)

ဖရူဆိုအေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေထခိုေက်းရြာဟာဆိုရင္ ကေယာမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းတ့ဲေက်းရြာအျဖစ္ထားရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္း ေတြကိုလည္း ျပခန္းအျဖစ္ ထားရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေက်းရြာဟာ ယခင္က အမဲေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေပမ့ဲ လက္ရွိမွာေတာ့ ခရီးသြားအမ်ားအျပား စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိတ့ဲေနရာျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ဒီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဗြီဒီယိုမွာ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

Comments

comments