စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရှားတောမြို့ပေါ်တွင် ပြည်သူများအပြင် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအချို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့်

0
494

စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရှားတောမြို့ပေါ်တွင် ပြည်သူများအပြင် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအချို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့်