တပ်မတော် အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ကရင်နီလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ ရဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

0
609
တပ်မတော် အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ကရင်နီလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ ရဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်