တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ပါတီအသစ္ထူေထာင္ရန္စီစဥ္

ထ်ိဳးျမာ

ကယားျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠဌ ဦးဖိုးရယ္က ေျပာသည္။

“ အဲဒီမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီနဲ႔ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးမွ ပါတီအသစ္ေထာင္မယ့္အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ။ ဆုိေတာ့ အဲဒီပါတီကို မနက္ျဖန္သဘက္ခါပဲ ပုံတင္နုိင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားသြားမယ္။” ဟု ဦးဖိုးရယ္က ေျပာသည္။

ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီနွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ပါတီအသစ္တစ္ပါတီကို ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ၾကၿပီးေနာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီက အနီးစပ္ဆုံးမဟာမိတ္အေနအထားျဖင့္ ဆက္လက္ရိွေနမည္ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ ခြန္းဘီထူးက ေျပာသည္။

“ အဓိက,ကေတာ့ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီအတြက္က ရွမ္းျပည္နယ္မွာေရာ ကရင္ျပည္နယ္မွာေရာ ရိွတဲ့ ပါတီဝင္ေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးအေပၚမွာလည္း အရမ္းမူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက အတင္းအၾကပ္ပူးေပါင္းမယ့္အေနအထားမ်ိိဴးမရိွဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တို႔သုံးပါတီမွာေတာ့ အနီးစပ္ဆုံးမဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ကယားျပည္နယ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုပဲ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လည္း ယုံၾကည္ေနပါတယ္ ” ဟု ခြန္းဘီထူးကေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ နွစ္ပါတီပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျဖင့္ နာမည္ကို ညိွနိွဳင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ပါတီအမည္ကို ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(Kayah State Democratic Party ) ဟုေပးထားၾကၿပီး မွတ္ပုံတင္နိုင္ရန္စီစဥ္သြားၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္လည္း မဟာမိတ္သုံးပါတီအေနျဖင့္ ရပ္တည္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္အတြင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာ စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေရြးျခယ္ထားၾကၿပီး ပါတီအသစ္အျမန္မွတ္ပုံတင္ရရွိပါက ပါတီအသစ္အမည္ျဖင့္ ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments