ဒုကၡသည္မ်ားမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေန

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရာအတည္တက်ေနထိုင္ရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္းက ေျပာသည္။

“ဒုကၡသည္စခန္းကေနၿပီးေတာ့ျပန္လည္အတည္တက်ေနထိုင္တာမ်ိဳးေတာ့မရွိေသးဘူး။ သြားလိုက္ျပန္လိုက္ဆိုတာမ်ိဳးရွိတယ္။သူတို႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ဖို႕ခက္ခဲတယ္။” ဟု ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းကေျပာသည္။

နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အတည္တက်ျပန္လည္ေနထိုင္တာမ်ိဳးမရွိေသးေသာ္လည္း ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ိဳးလိုသူတခ်ိဳ႕က ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အသြားအျပန္ျပဳလုပ္၍ စုိက္ပ်ိဳးေနၾကသည္။

မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ျပန္လည္လာေရာက္ေနထိုင္သူ တခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

“မိသားစုတစ္စုျပန္လာေနတာရွိတယ္။သူတို႕မွ အိမ္ေထာင္စုလည္းမရွိ မွတ္ပုံတင္လည္းမရွိဘူး။ လဝက ရုံးကလည္းမလုပ္ေပးဘူးေျပာတယ္။”ဟု ၎ကဆိုသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရရက္တစ္ရာစီမံခ်က္တြင္ မွတ္ပုံတင္မ်ား ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ တရားဝင္ထြက္လာသူရွိ၊မရွိဆိုသည္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို မသိရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္သည္ ယခင္က ကယားျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တတိယ လူဦးေရအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွေကာက္ခံထားသည္လူဦးေရစာရင္းအရ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိကာ ကယားျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရအနည္းဆုံးၿမိဳ႕အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။

Comments

comments