ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းသက္တမ္းထပ္တိုးမည္

ထ်ိဳးျမာ

အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ၿပီးသူ ငါးဆယ္ရာခိုင္နွဳန္းကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ျခင္းတို႔အတြက္အားရေၾကနပ္မွဳရိွခဲ့သည္ဟု Mercy Corps မွ program manager ဦးျမတ္သူ ကေျပာပါသည္။

“ေျပာခ်င္တာက ဒီလိုမ်ိဳးသင္တန္းေတြကတစ္ဆင့္ေပါ့ေနာ။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ေတြပိုအားေကာင္းလာလိုရိွရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အားေပးကူညီဖို႔ဆုိတာေတြပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို အေထာက္အကူျပဳတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒါေတြကိုအားရတယ္။” ဟု ဦးျမတ္သူကေျပာသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆက္မတက္နုိင္ေသာ လူငယ္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း ၊ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္ေသာ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားသည္ဟု သိရသည္။

၎သင္တန္းမွတဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အားေပးကူညီရာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟု ဦးျမတ္သူက ဆိုပါသည္။

လူမွဳဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သုံးနွစ္တာစီမံကိန္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒသခံလူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား အမွတ္တရပုံျဖစ္သည္။ ပုံ-ထ်ိဳးျမာ /ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

၎တို႔၏အစီအစဥ္သည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနွင့္ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္  ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ရည္ရြယ္ထားၿပီး တစ္ျပည္နယ္လုံးအတိုင္းအတာနွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

 သင္တန္းတက္ၿပီးသြားေသာ လူငယ္မ်ားထဲမွ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္သည့္လူငယ္မ်ားအား ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ လူမွဳဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဦးစီးဌာနတို႔နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြင္ေသာ  AVSIS  (Assoication of volunteer International Service) , Mercy Corps   ,World Education ဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးသုံးဖြဲ႔ရိွၿပီး ၎တို႔သုံးဖြဲ႔ထဲမွ မိမိတို႔၏သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၊ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟုသိရသည္။

ေမလ (၇) ရက္ေန႔၌ မွဳဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန Monitoring & Evaluation Team နွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လိြဳင္ေကာ္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္တမ္းတုိးေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာကာလတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရိွ လူမွဳဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက လာေရာက္ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

 ထိုသုိ႔ကြင္းဆင္းရာတြင္ ကယားျပည္နယ္တြင္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရိွထားေသာ ေဒသခံမ်ားအေနနွင့္ အားစိုက္ထုတ္မွဳအားနည္းေနေသးသည္ကိုေတြ႕ရသည္ဟု လူမွဳဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာပါသည္။

“ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့က ေငြလုံးေငြရင္းနဲ႔မဟုတ္ဘူးေပါ့ သင္တန္းၿပီးရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသခံေတြက အားစိုက္မွဳေလးေတြလိုေနတဲ့အပိုင္းေလးေတြရိွတယ္။ သူကအေထာက္အပံ့ကိုပဲ မီွတည္ေနၿပီးေတာ့ အေထာက္အပနည္းလို႔ေပါ့ေနာ။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းေတြေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ျပန္လုပ္စားနိုင္ေအာင္အထိက ကံယာကံရွင္ဘက္က အားစို္က္မွဳလိုအပ္တာေလးေတြ ေတြ႕ရိွေနေသးတယ္ ”  ဟု သူကေျပာသည္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပထမသက္တမ္းကို ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလတြင္ နွစ္ဘက္နားလည္မွဳစာခၽြန္လြာေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ဘတ္ဂ်က္အေနနွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆.၃ သန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုသက္တမ္းတိုးရာတြင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အထိ အဆိုျပဳထားၾကေၾကာင္းသိရသည္။

 

Comments

comments