မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားပါတီ ၃ ပါတီေပါင္းၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးေရြးျခယ္

ထ်ိဳးျမာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီနွင့္ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ သုံးပါတီပူးေပါင္းၿပီး မဟာမိတ္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကို ေဒသခံလူထုနွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

“သုံးပါတီေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ၿပီးတင္သြင္းဖို႔ က်ေနာ္တို႔သေဘာတူညီမွဳရခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အားလုံးဝိုင္းေရြးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီထဲက ကိုသဲရယ္ က အေရြးခံရၿပီးေတာ့မွ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္လ်ာထားခံရတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ ကိုသဲရယ္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔သုံးပါတီလုံးရဲ႕သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔သုံးပါတီလုံးကေနၿပီးေတာ့မွ သူ႕ကိုပဲ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌခြန္းဘီထူးက ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ေနရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိသြားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးသိုးရယ္ ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ ၎လစ္လပ္သြားသည့္ေနရာတြင္ ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ပါတီအေနျဖင့္ ဦးသဲရယ္က ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠဌ ဦးဖိုးရယ္က “က်ေနာ္တို႔ မေန႕ကလိုမ်ိဳးဆို ျပည္သူလူထုနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ေတြ႕ထားၿပီးၿပီ။ ေနာက္ေရွ႕ဆက္လည္း က်ေနာ္တို႔ကြင္းဆင္းအုံးမွာပါ။ သူတို႔က သူတို႔ၾကိဳက္တဲ့ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္ ” ဟု သူကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလ်ာထားလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိန္စာရင္းအရ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္တင္သြင္းနိုင္မည့္ေနရက္ကို ၂၈ ရက္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၆ မွ ၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိျဖစ္သည္။

ဦးသဲရယ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီအေနျဖင့္ ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဖရူဆိုမဲဆႏၵနယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္သူျဖစ္ၿပီး လက္ရိွ ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။

Comments

comments