မိုးၿဗဲေတာင္သူအခ်ိဳ႕ ေႏြစပါးအတြက္ ေရလုံေလာက္မႈမရွိ၍ အခက္ေတြ႕

က ႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

မိုးၿဗဲအနီးရွိ ေႏြစပါးစိုက္ခင္းတစ္ခုကို ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ ပံု… KT

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕အနီးရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ ေရလုံလုံေလာက္ေလာက္မရရွိသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္ဟု ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေတာင္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးရမည့္အခ်ိန္တြင္ ေရမလံုေလာက္၍ ေနာက္က်မွသာလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့ရသည္ဟု လယ္သမားတစ္ဦးကေျပာသည္။

” ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးေတာ့ အေညွာင့္စေပါက္ေနခ်ိန္မွာ ေရလုံးဝမလာေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပ်ိဳးျပန္ေသ၊ ေနာက္တစ္ပတ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွ ေရျပန္လာလည္း၊ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ပဲေရာက္၊ အေညွာင့္ျပန္ေပါက္လာၿပီး ေရျပန္ခန္းေတာ့ ျပန္ေသ၊ သုံးေခါက္ဆက္တိုက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္တယ္ ” ဟု ဦးေဘးလယ္က ေျပာပါသည္။

၎ေဒသရွိလယ္ယာေျမမ်ားသည္ အဓိက မိုးၿဗဲဆည္ေျမာင္းမွ လႊတ္ေပးသည့္ေရမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရကိုအခ်ိန္မွန္မလႊတ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရမလုံေလာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာ

ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံရန္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးစပါးထက္ ေႏြစပါးသည္ အကုန္အက်ပိုမ်ားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ေတာင္သူမ်ား ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေတာင္သူကြန္ယက္အဖြဲ႕မွျဖစ္ေစ ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွျဖစ္ေစ နည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

“ဘိုးဘြားလက္ထက္ကဆို လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ဟာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အရင္တုန္းက မိုးေလာက္ပဲလုပ္တာ၊ ေနာက္ပိုင္း ဆည္ေတြရွိလာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရမယ့္ အေျခအေနရွိလာၿပီး အခက္အခဲက ေႏြကပိုရွိတာေပါ့။” ဟု မိုးၿဗဲေတာင္သူလယ္သမားကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း လယ္ကြင္းထဲတြင္ရွိသည့္ ဗ်ိဳင္း၊ စာကေလးငွက္ႏွင့္ ၾကြက္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ လယ္ထဲရွိ ခရုနီ၊ ဂဏန္းေကာင္မ်ားလည္း စပါးပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရဖူးသည္ဟု မိုးၿဗဲရွိလယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဖိုးတုတ္က ေျပာပါသည္။

Top of Form

Comments

comments