ယင္းတလဲလူမ်ိဳးစုမ်ား မိမိလူမ်ိဳးအေပၚ အေလးအနက္ထားၾကေစလုိ

ေကာ္မိန္း

ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားအနက္မွ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ယင္းတလဲ လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးမကြယ္ေပ်ာက္ေရးအတြက္ မိမိလူမ်ိဳးအေပၚ အေလးအနက္ထားၾကေစလုိေၾကာင္း ယင္းတလဲ လူငယ္အႀကံေပး ကုိ၀င္းေဇာ္က    ေျပာသည္။

“အရင္တုန္းကဆိုရင္ ဒီဝမ္ဗလတို႔၊ ေဟာ္ခမ္းတို႔ဆိုရင္ ယင္းတလဲေတြရွိခဲ႔တယ္ ဒါမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယင္းတလဲလို႔မခံယူ ၾကဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယင္းတလဲလို႔ မေျပာၾကဘူး။ အဲ႔ေၾကာင့္ ယင္းတလဲေတြက ေပ်ာက္ကုန္တယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုလည္း
အေလးနက္မထားၾကတာလည္းပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဘးလြတ္ရာ ေရွာင္ရွားေနရျခင္းကလည္း ယင္းတလဲ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ တကြဲ တျပားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး တျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အတူေနလာခဲ့ၾကရာမွ ကုိယ္တုိင္လည္း ယင္းတလဲလူမ်ိဳးဟု မခံယူခဲ့ၾကေတာ့ဘဲ တျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုအမည္သို႕ ခံယူလိုက္ၾကသည့္သူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

“ယင္းတလဲဟုတ္ပါရက္နဲ႔အလြယ္ေလးလုပ္သြားၾကတာမ်ိဳးေပါ့။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ကိုယ္မခံယူရဲတာေတြ လည္းရွိတာေပါ့။     လူမ်ိဳးေတြနည္းေတာ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ကိုယ္ေျပာရင္လည္း ထူးေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး အဲ႔လိုေတြေပါ့။ လူမ်ိဳးစိတ္ဓါတ္မရွိဘူးေပါ့။” ဟု  ယင္းတလဲလူငယ္ ကိုကိရိုင္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္မ်ားျပဳလုပ္လာၾကရာ ယင္းတလဲမ်ိဳးႏြယ္စုသည္လည္း ကယားပင္ျဖစ္သည္ဟုသက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေပးသူမ်ားက ေရးထည့္ခ်ိန္တြင္လည္း မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္က ယင္းတလဲဟုထည့္သြင္းျခင္းမျပဳပဲ ကယားဟုသာထည့္သြင္းမႈမ်ားရွိခဲ႔ၾကသည္ဟု ကိုဝင္းေဇာ္က ေျပာသည္။

လူနည္းစုတစ္ခုျဖစ္သည့္ ယင္းတလဲလူမ်ိဳးတို႔သည္ လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ႔သည့္ေမလကစ၍ ယင္းတလဲစာေပ ျပန္႔ပြားေရး ၊ လူမ်ိဳးမပေပ်ာက္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတလဲမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားစုမွာ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး လူဦးေရခန္႕မွန္းေျခ ၁၅၀၀ နီးပါးရွိသည္ဟု သိရသည္။

Comments

comments