ယင္းတလဲ(ျပန္တလိုင္)စာေပ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေမာ္ဦးျမာ

ယင္းတလဲ(ျပန္တလိုင္)စာေပသင္ရိုးညြန္းတမ္းကို မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဒီးေမာ့ဆို မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေအာင္(ခ)စဲရယ္မွ ယင္းစာေပသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား အတည္ျပဳရန္ အဆုိတင္သြင္းခ့ဲၿပီး ေဘာလခဲမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္က ေထာက္ခံေဆြေႏြးခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ  အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းတလဲ (ျပန္တလိုင္)စာေပကို ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္၌ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားသြားႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု ယင္းတလဲ(ျပန္တလိုင္)စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ခုဘန္႔ရိုင္းက ေျပာသည္။

“လာမယ့္ ၂၀၁၉-၂၀ ေလာက္ေတာ့ သင္ဖို႔ေတာ့ ရွိတယ္ ရေအာင္ေတာ့ သင္မယ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားတာေပါ့”ဟု ၎က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းတလဲ(ျပန္တလိုင္) စာေပကို ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ့ဲၿပီး ၾကယ္ဖိုးႀကီး ဗ်ည္းအကၡရာကို အသံုးျပဳသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ  ယင္းတလဲ( ျပန္တလိုင္) စာေပသင္းရိုးညြန္တမ္းအျဖစ္ Grade 1 မွ 2  ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး  Grade  3 ကို ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments