ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာသည့္ေနာက္ ေတာင္ယာတိုးခ်ဲ႕လာမႈစနစ္က်ရန္လို

မူအက္စတာ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သည့္သူမ်ားသည္ ေတာင္ယာအျဖစ္သို႕ လုပ္ကိုင္လာ           ၾကသည့္အတြက္ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း ၊ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ျခင္း ၊ ေတာင္ယာတိုးခ်ဲ႕ခုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းကို ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္        ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္။

“လယ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္ယာကို ပိုခုတ္လာၾကတယ္။ ေတာင္ယာပိုခုတ္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေတာင္ယာခုတ္တဲ့ ျပႆနာက၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေျမရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အပင္မေကာင္းဘူး၊ အပင္မေကာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့     အျခားေနရာသြားခုတ္တယ္၊” ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဟန္လီေက်းရြာမွ ဦးတိုးအီက ၎တို႔ ႏွစ္စဥ္ေတာင္ယာပိုပို ခုတ္ေနရမႈ အေၾကာင္းကို ေျပာသြားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္းတြင္ မိုးအႀကီးအက်ယ္ရြာခ်ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳျခင္း ၊ သစ္ပင္က်ိဳးက်ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လယ္တြင္းသို႔ သဲမ်ားဝင္ေရာက္လာျခင္း သစ္ျမစ္မ်ားဝင္ေရာက္လာျခင္း စသည့္သဘာဝေဘးေၾကာင့္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းကေန ေတာင္ယာအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။

သဲတံုးမ်ား၊ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ သစ္ျမစ္မ်ား အမ်ားအျပားဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား စပါးမရိတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။     လယ္ေျမ   မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္မွာ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ေတာင္သူဦးတိုးအီက ေျပာျပသည္။

လယ္သမားမ်ား လယ္မေဖာ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ယာမ်ားကိုသာ တိုးခုတ္လာၾကျခင္းတို႕ေၾကာင္း ၎တို႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ပိုမ်ားလာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၎ေက်းရြာတို႔မွာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟန္လီေက်းရြာ၊ ဖရူးေခါ၊ ေဒါေရာက္ခူ၊ ဘာဒို၊ ေဒါဝယ္ကူး၊ ခူးဘာတို၊ ခူးပရာ၊ ေလမအန္းခူ၊ ဆီေဆာင္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားအျပင္ ေတာင္ေပၚရွိေက်းရြာတို႕ျဖစ္ၾကာသည္။

လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ သစ္မခုတ္ရဟူသည့္ စီမံခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္ဟု ကယားျပည္  နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌဦးလွေထြးက ေျပာထားသည္။

“သူက တရားဝင္စၿပီးေနၿပီ။တရားဝင္ဆိုတာက အေပၚကေနလာတာ ။ အစိုမခုတ္ရဘူးေလ။ အစိုလံုးဝေပးမခုတ္ဘူး။ အမိန္႔ထြက္ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဦးတို႔လႊတ္ေတာ္ကို မလာဘူး။ ဦးတို႔လႊတ္ေတာ္က အခုလိုမ်ိဳး ၾကားစကားနဲ႔ပဲ ၾကားထားတာ” ဟု ေျပာ သည္။

ကယားျပည္နယ္၏ ဧရိယာသည္ ၂၈သိန္း ဧကရွိၿပီး၊ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧကမွာ ၁၀သိန္းရွိသည္။ သစ္ေတာဥပေဒ၊ နည္း     ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္ ႀကိဳးဝိုင္းမွာ ၅ ခုရွိၿပီး ဧက ၁သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကယားျပည္နယ္တြင္ မိုးေလဝသမမွန္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ တြင္မူ လယ္စိုက္စရာေရမရွိျခင္း၊ လယ္မ်ားပက္ၾကားအက္ျခင္း စသည္တို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

“အရင္တုန္းကဆိုရင္ ကယားျပည္နယ္က ေအးတဲ့ေနရာေပါ့ေနာ္။ အခုေတာ့ အရမ္းကိုပူလာတယ္ေပါ့။ ဒါေတြက သဘာဝ    ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးလို႔သာ ဒီလိုျဖစ္လာရတာေပါ့ေနာ။” ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ေကအန္ပီပီမွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ခူးဒယ္နီယယ္က ေျပာသည္။

ေတာင္ယာကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေနရာတြင္ ေျမဆီလႊာမ်ားကို ကြန္တိုနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေျမဖို႔ၿပီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာသီသီးႏွံတစ္ခု စိုက္ပ်ိဳးၿပီးပါက အၾကားတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ျဖင့္လည္း ေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကို       ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါသည္ဟု ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ တာဝန္ခံဒါရိုက္တာ ဦးလီးရယ္အန္းေဂ်လိုက ေျပာသည္။

“အ့ဲဒါမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ခုတ္ၿပီးေတာ့ ဒီအတုိင္းခ်န္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သစ္ပင္ႀကီးတာေလာက္ မထိန္းႏိုင္ပဲနဲ႔ ထပ္ထပ္ခုတ္ရ  မယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္သက္ရင့္တဲ့ ေတာေတြမရွိပဲနဲ႔ သက္ႏုတဲ့ေတာေတြပဲ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဒီရာသီဥတုလည္း ေဖာက္ျပန္ေစတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရထြက္ေပါက္ေတြကို သြားေပးတဲ့ ေနရာမွာလည္း အားနည္းတယ္ေပါ့” ဟု ဦးလိရယ္အန္းေဂ်လိုက ေျပာပါသည္။

 ယခင္က ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ကေယာေဒသႏွင့္ အေနာက္ကယန္းေဒသတို႔တြင္ သစ္ေတာမ်ား ထူထပ္မ်ားျပား          ေနေသးသည္။ ၎တို႔ေတာင္ယာခုတ္လွ်င္ တစ္ေတာင္လံုးကို ေတာမီးရႈိ႕ၿပီး ခုတ္ၾကသည္။ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကိုပါ မီးရႈိ႕ၿပီး        ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ သစ္ျမစ္မ်ားကို စက္ယႏၱယားႀကီးႏွင့္ လည္ပတ္ကာသစ္ျမစ္ကို တူးယူ  ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေျမဆီလႊာ ေရတိုက္စားျခင္းကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္ ဟု ဦးလီးရယ္အန္းေဂ်လိုက ေျပာသည္။

ေတာင္ယာေတြကို ခုတ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ေရထြက္ေပါက္ကို အားနည္းေစပါသည္။ ေတာထဲရွိ ေရထြက္ေပါက္္ႏွင့္          နီးသည့္ေနရာတြင္ ေတာင္ယာခုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုဓာတ္ကိုထိန္းေပးႏိုင္မည့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား မရွိေတာ့သည့္      အတြက္ေၾကာင့္ ေရထြက္နည္းလာရျခင္းလည္းျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။

ေငြေတာင္ဆည္ေရကန္၏ ေရထြက္ေပါက္တခုျဖစ္သည့္ နမ့္စံဖူးေရထြက္ေပါက္သည္လည္း ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသိသာသာေရထြက္နည္းလာၿပီး ေငြေတာင္ဆည္အတြင္းဝင္လာသည့္ ေရလည္း နည္းလာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေရေဝေရလဲေတာရွိသည့္ ေဒသတို႔တြင္ ေတာင္ယာမခုတ္ဖို႔ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သစ္မခုတ္သင့္ေၾကာင္းကို စနစ္က်သည့္ ေတာင္ယာစိုက္ခင္း နည္းပညာလိုအပ္ေၾကာင္း ဦးလိရယ္အန္းေဂ်လိုက အႀကံျပဳေျပာဆိုသြားသည္။

Comments

comments